Brosjyrer

Alle filer ligger i PDF format. Programmet Acrobat Reader skal anvendes.
Gratis versjon av programmet kan hentes her!

Profil • Anvendelse • Filtrering • Bløtgjøring • Demineralisering • Omvendt osmose • EDI • Nanofiltrering • UV-desinfeksjon • Automasjon • Avluftere • Selektiv ionebytning • Dosering • Service • Utleie

 

Profil

 

Profilbrosjyre - Vår verden er vann

 

Vannbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeverker

 

Anvendelse: drikkevann, kjelevann og skyllevann

 

Rent vann er en vital nødvendighet

 

 

Vannbehandling til glassvaskeanlegg

 

Vannbehandling til dampkjeler

 

Vannbehandling til varmtvannssystemer

 

Prøvesett til kjele- og matevann mv.

 
 
 

Filtrering og absorpsjon

 

Filtrering af grunnvann - ytelse opp til 100 m³/h
 

 

Trykfilteranlegg type NS/NSB - ytelse opp til 12 m³/h
 

 

Påfyllningsaggregat til filtermateriale

 

Nevtraco vannbehandlingskalk til effektiv avjerning av drikkevann

 

Aktiv kullfilter type ACM/ACH - ytelse opp til 7,4 m³/h
 

 

Aktiv kullfilter type ACTF - ytelse opp til 100 m³/h
 

 

Posetrykkfilter EF/EFG - ytelse opp til 25 m³/h
 

 

Filterpose til posetrykkfiltre

 
 

Bløtgjøring

 

Bløtgjøringsanlegg - ytelse opp til 150 m³/h
 

 

Bløtgjøringsanlegg type SMP - ytelse opp til 30 m³/h
 

 

Salttabletter til bløtgjøringsanlegg

 
 
 

Demineralisering

 

Demineraliseringsanlegg type DME/DMHE/DMCE - ytelse opp til 14 m³/h
 

 

MB og MBA Mixed-bed anlegg - ytelse opp til 14 m³/h
 

 

SILEX Mixed-bed patronsystem (ekstern regenerasjon) - ytelse opp til 0,3 m³/h
 

 

SILEX 11/21 Mixed-bed (ekstern regenerasjon) - ytelse opp til 0,42 m³/h
 

 

EUREX Mixed-bed (ekstern regenerasjon) - ytelse opp til 4 m³/h
 

 

Nøytralisering af avløpsvann

 
 

Omvendt osmose

 

Omvendt osmose anlegg (RO) - ytelse opp til 60 m³/h
 

 

CU:RO - ytelse opp til 2 m³/h (kombineret bløtgjøring og RO)

 

 

Skån miljøet og spar penger 

 
 

EDI

 

EDI-anlegg - ytelse: opp til 10,2 m³/h
 

 
 

Nanofiltrering

 

Nanofiltrering - ytelse: opp til 60 m³/h
 

 
 
 

UV-desinfeksjon

 

UV-desinfeksjonsanlegg til drikkevann og procesvann - ytelse opp til 500 m³/h
 

 
 

Automasjon

 
 

Lese mer om våre PLS - styringer 

 

 

 

 

Styring av vannverket

 
 

Avluftere

 

Termisk avlufter

 

Prøvekjøler

 

Vakuum avlufter

 
 

Selektiv ionebytting

 
 

Selektiv ionebytningsanlegg serie SEL-FNS

 

Ionebytting af metallholdig skyllevann

 
 

Dosering

 

Grundfos doseringspumpe DDA, DDC og DDE (engelsk versjon)

 
 

Service

 
 
 

Service - Drikkevann

 
 

Service - Teknisk vann

 
 

Utleie

 

Utleie av vannbehandlingsanlegg

 

Utleie af UV-anlegg

Les mer

 

Links