Rent vann er en vital nødvendighet

Siden 1936 har navnet EUROWATER vært synonymt med høy kvalitet og stort engasjement innen vannbehandling. Vi har været med hele veien – og har tilpasset os skiftende lovkrav og kundeønsker. Vi er hele tiden i gang med å oppføre nye vannverk, og til det bruker vi vår erfaringer og tid på driftsoptimering av eksisterende vannforsyninger samt utvidelses / moderniserings oppgaver.

 

Mange vannverk, husholdninger og virksomheter opplever problemer med en rekke naturlige forekommende salte og organiske stoffer, partikler og luftarter som finnes i grunnvann. Les mer om de enkelte hovedbestanddeler og løsninger

Vi tilbyr komplette løsninger til både små og store vannforsyninger; offentlige såvel som private.

 

Mange eiendommer, boliger og virksomheter er beliggende således at tilslutning til større felles vannverk ikke er hensiktsmessig. Vi kan tilby etablering av et ikke-alment vannforsyningsanlegg basert på grunnvann.

Les mer

 

Links