Mindre vannverk

Mange eiendommer, boliger og virksomheter er beliggende, at tilslutning til større felles vannverk ikke er hensiktsmessig. Det kan derfor være en fordel å etablere et ikke-allment vannforsyninganlegg som kan forsyne en eller flere eiendommer.

Udbredte ulemper
Blir vasketøyet f.eks. rødt, er det tydelige renner i kummer og vask og en dårlig smak og uklarhet i vannet? Da skyldes det høyst sannsynlig en for høy mengde av jern. Hvis vasketøyet derimot er gulaktig, eller det er sorte utfellinger i vannet, skyldes det oftest mangan. Drikkevannet kan også inneholde store mengder av aggressiv kullsyre som virker tærende på rør og installasjoner.

Løsningen
Løsningen er enkel og noe vi har mange års erfaring med. Det trengs et lukket trykkfilter som fjerner jern, mangan, ammonium, nøytraliserer aggressiv kullsyre og frafiltrerer mekaniske urenheter. Løsningen er ideell til forbrukere uten for det offentlige forsyningsnett og andre mindre vannforsyninger f.eks. husholdninger, små felles vannverk, landbruk og gartnerier.Trykkfiltret består typisk av en filtertank med ventilsystem, manometer og prøvekran.

Manuelt eller automatisk trykkfilter
EUROWATER fremstiller to typer trykkfiltre, et manuelt type NS og et automatisk type NSB. NS egner seg spesielt til små og mellemstore drikkevannsforsyninger som ønsker å foreta manuelle returskylling. Dette skal typisk skje 1-2 ganger i uken.

Det automatiske trykkfilter NSB, anvendes ved større vannforsyninger, eller hvis man ikke ønsker å foreta manuelle returskyllinger. Styringspanelet gjør det lett å programmere når filtret skal skylles. Stiger vannforbruket, eller endrer råvannet karakter, kan man lett og uten videre omprogrammere panelet så det passer til de nye forhold.

Les mer om våre løsninger med trykkfilteranlegg som går helt op til 100 m³/h pr. trykkfilter. Klikk på linken - Trykkfilteranlegg under menyen "Les mer" i høyre side.

Manuelt trykkfilter, type NS, og automatisk trykkfilter type NSB.

Les mer

 

Links