Fjerning av bakterier

Kilde

For å måle mengden av bakterier i drikkevann, analyserer man kimtallet. Herved forstås det totale antall bakterier, som er funnet ved dyrking ved henholdsvis 22 og 37°C. Ved 22°C finnes bakterier, som normalt ikke er sykdomsfremkaldene. Kimtallet ved 37°C indikerer fremmede bakterier, som ofte er sykdomsfremkallende. Derfor skal dette tallet være lavt. Mikrobiologisk vekst som forekommer i drikkevann kan bestå av blandt annet bakterier, vira, alger og sopp.

Løsning

Bakteriene begrenses effektivt med ultraviolet lys, idet mikroorganismer er meget følsomme overfor UV-lys. Med en bølgelengde på 254 nm (nanometer) dreper UV-lyset bakterier, vira, alger og sopp ved å nedbryte mikroorganismenes DNA. Desinfeksjon med UV-lys kan anvendes til stort sett alle vanntyper.

UV desinfiseringsanlegg for kapasitet 108 m3/h.

Les mer

 

Links