Fjerning av aggressiv kullsyre

Kilde
Aggressiv kullsyre tærer på betong samt rørsystemer og varmtvannsbeholdere av sort stål. Korrossjnsproduktene gjør vannet uklart og farger det rødt av rust. Kullsyre forekommer ofte i råvann i områder med kalkfattige jordlag. Manglen på kalk medfører at det ikke skjer en nøytralisering av kullsyren.

Løsning
Aggressiv kullsyre kan neutraliseres i et trykkfilteranlegg ved hjelp av et kalkbasert filtermateriale som kalles Magnodol. I særlige tilfeller kan aggressiv kullsyre avblåses ved kraftig luftning.

Magno-Dol l

Les mer

 

Links