Fjerning av jern og mangan

 

Kilde
Jern og mangan er ofte vannverkenes største problem på grunn av stoffets misfargning av vasketøy og sanitær hos forbrukeren. Typiske tegn på forhøyt innhold av jern og mangan i vannet er at vannet er rødfarget eller sort og smaker metallisk.

Da råvann kan inneholde forskjellige typer av jern avheng av hvor man befinder seg i Norge er sandfiltrering ikke alltid tilstrekkelig. Det kan derfor være nødvendig aå ta andre metoder i bruk for å sikre kontinuerlig jernfrtit vann. Disse forskjellene avsløres ikke i de normale analysene, men krever know-how og erfaring for å fastslå jerntype og behandlingsmetode.

Løsning
Efter lufting kan jern og mangan filtreres ved sand-
filtrering. Filtermaterialet som anvendes for å fjerne jern, er Kis lll og Nevtraco l. For fjerning av mangan anvendes Demantex eller Hydrolit-Mn.

 

Reduksjon av jern, mangan, ammonium og aggresiv kullsyre i et Dansk vannverk. Vannbehandlingsanlegget består blant annet av 4 stk TFB 35 trykkfilteranlegg.

Les mer

 

Links