Fjerning av klorid

Innholdet av sulfat, klorid og fluor i drikkevann kan reduseres i et nanofilteranlegg. Metoden er delvis bløtgjøring uten bruk av regenerasjonskjemikalier.

Nanofiltrering brukes i den hensikt å redusere uønskede stoffer helt eller delvis.

Nanofiltrering opererer med trykk typisk under 7 bar som resulterer i lavt energiforbruk.

Nanofiltrering er en membranteknologi som i sin driftsform og konstruksjon er identisk med omvendt osmose. Et namofilter membran primært tilbakeholder divalente ioner samt større molokyler.

Forstyrres ved å klikke på bilde

Les mer 

 

Links