Fjerning av sulfat, klorid og fluor

Innholdet av sulfat, klorid og fluor i drikkevann kan reduseres i et nanofilteranlegg. Metoden er delvis bløtgjøring uten bruk av regenerasjonskjemikalier.


Nanofiltrering brukes i den hensikt å redusere uønskede stoffer helt eller delvis.

Nanofiltrering opererer med trykk typisk under 7 bar som resulterer i lavt energiforbruk.

Nanofiltrering er en membranteknologi som i sin driftsform og konstruksjon er identisk med omvendt osmose. Et namofilter membran primært tilbakeholder divalente ioner samt større molokyler.

Nanofilteranlegg NF L3-24 for fjerning av sulfat i et vannverk.

Les mer 

 

Links