Full drikkevannssikkerhet med rentvannstanker i rustfritt stål plassert over bakken

Rentvannstanken ved et vannverk kan med fordel utføres i rustfritt stål - evt. AISI 316L - og plasseres frittstående inne i vannverksbygningen. Denne løsning støtter høy drikkevannssikkerhet og gir en rekke konkrete fordeler i forhold til tradisjonelle rentvannstanker i betong under jorden:

  • Prefabrikkert og FAT inspeksjon før levering
  • Tetthetstestet før levering
  • Frittstående - Lett ankomst for inspeksjon
  • 100% tømningsmulighet
  • Rengjøringsvennlige
  • Sikret mot overtrykk og undertrykk
  • Hurtig oppstart - typisk 4 uker

Se forskjellige løsninger levert av EUROWATER.

 


42 kubikmeter

Øster Jølby Vandverk har to rentvannstanker, samlet kapasitet er på 2 x 42 m³. Klikk på bilde for å se referansen. 

 


1.000 kubikmeter

Truelsbjerg Vandverk har to rentvannstanker. Hver tank kan inneholde 1.000.000 liter rent drikkevann. Klikk på bilde for å se referansen.


Loddrette rentvannstanker

Tegningen viser et nytt vannverk syd for Aarhus. Vannverket er utstyrt med to vertikale rentvannstanker. Hver tank kan romme 150 m³.


Vannrette rentvannstanker

Eksempel med fire horisontale rentvannstanker á 250 m³.

Les også

 

 

Links