Bilindustri

I produksjon av biler brukes store mengder skyllevann til avfetting og overflatebehandling av karosseriene. I slike tilfeller er det viktig at vannet er riktig sammensatt for hver av prosessene.

I tillegg, er det er ofte ønskelig å resirkulere vannet. Hensikten er å minimalisere vannforbruket samt å motvirke at tungmetaller fra overflatebehandlingen kommer med i avløpsvannet. For å fjerne tungmetaller benyttes selektive ionebyttere.

Kjelvann, kjølevann og vann til befuktning er ennå et annet eksempel på anvendelser i bilindustrien.

Vi har løst mange utfordringer innen vannbehandling i bilindustrien. Noen av disse er Saab, Volvo, Toyota, Citroën og Renault. I alle tilfeller, Eurowater er den rette partner fra prosjektstart til ferdig igangkjørt anlegg.

Tre ”double-pass” omvendt osmoseanlegg, hver med kapasitet 3,5 m3/h for gjenvinning av skyllevann i en bilfabrikk.

Les mer

 

 

Links