Farmasøytisk Industri

II den farmasøytiske industri inngår vann i selve produktet, i fremstillingsprosessen og til rengjøringsformål. Det stilles derfor høye krav til vannets kvalitet.

I den farmasøytiske industri inngår vann i selve produktet, i fremstillingsprosessen og til rengjøringsformål, hvorfor det stilles høye krav til vannets kvalitet. Vannkvalitet fra vannverk er utilstrekkelig, det kan innholde av salter, organisk stoff, partikler og mikroorganismer forurenser eller ødelegger produkter og prosesser. Prosessvann til den farmasøytiske industri skal være vann av meget høy kvalitet og samtidig oppfylle de myndighetskrav som den valgte farmakopé stiller til det valgte vannbehandlingsutstyr.

EUROWATER følger nøye utviklingen i kravspesifikasjonene til den farmasøytiske industri. Det betyr, at vi til stadighet sikrer at våre kunder får en profesjonell rådgivning og sparing ved valg å vannbehandlingsutstyr så det ikke hersker tvil om riktigheten av det valgte vannbehandlingsutstyr.

I mange prosesser anvendes både bløtgjort og avsaltet vann som sikrer en ensartet vannkvalitet som er til gavn for sluttproduktet og den endelige validering.

Målrettet behandling
Salter, partikler, organisk stoff, humus og mikroorganismer fjernes ved membranfiltrering, og som en ekstra sikkerhet mot mikroorganismer kan det installeres UV- desinfiseringsanlegg og sterilfiltre.

Rørsystemer
Den farmasøytiske industri kan stille store krav både til det utstyr som er i forbindelse og i berøring med sitt prosessvann, og til de tilhørende rørsystemer. Det rette design er avgjørende for sluttproduktets kvalitet, og designfasen stiller derfor store krav til de konstruksjonsmessige utformninger så den beste løsning blir valgt. Materialevalget avhenger både av anvendelsesformålet samt de kravspesifikasjoner som kunden stiller til produktet. EUROWATER tilbyr rørsystemer utført i alle kjente standardmaterialer (PP, PP-N, PVDF, rustfritt stål AISI 316), men hvor det er mulig, tilpasser vi materialet til kundens behov.

Validering
EUROWATER leverer alle vannbehandlingsanlegg med standardvalideringsprogram og -dokumentasjon, og vi tilpasser dokumentasjonen etter kundens ønsker og behov.

Kundespesifikke løsninger og optimal driftsøkonomi
EUROWATER leverer komplette vannbehandlingsløsninger til oppgaver innenfor den farmasøytiske industri, og våre erfarne salgsingeniører hjelper deg med å sammensette det optimale vannbehandlingsanlegg ut fra opplysninger om produktanvendelse, levetid, driftsøkonomi og miljøprofil. Korrekt behandlet vann er med til at sikre produktenes kvalitet, holdbarhet og utseende.

Les mer

 

 

Links