Glass industri

Vannbehandling til glassvaskeanlegg
Fortsatt utvikling av nye glasstyper og vaskeprosesser stiller store krav til vannbehandlingen. Avhengig av oppgaven stilles det krav til vaskevannets pH-verdi og saltinnhold. Utover dette skal mekaniske urenheter fjernes og vannets innhold av kim og organiske stoffer skal holdes så lavt som mulig.

Spedvann og vanngjenvinning
Demineralisert spedvann kan enten fremstilles ved ionebytting eller ved omvendt osmose. Vi tilpasser løsningene etter nettopp dit behov.

Ved stort vannforbruk og høye vannavgifter er det en fordel å anvende utstyr til gjenbruk (resirkulasjon) av skyllevann.

Avhengig av oppgaven kan resirkulasjonsanlegget bestå av posetrykkfilter, kull- og kisfilter og UV-anlegg.

Vannbehandlingsanlegg til gjenbruk av skyllevann bestående av bløtgjøringsanlegg, omvendt osmoseanlegg, trykkfiltre, posefilter samt aktive kullfiltre.

 

International erfaring
EUROWATER har gjennom samarbeide med både maskinleverandører og produsenter av termoruter nøye fulgt utviklingen innen for glassfremstilling. Spesielt gjennom datterselskaper i Tyskland, Østerrike, Belgia, Polen, Tsjekkia og Slovakia har vi oppnådd stor erfaring med vann til glassvask. Vi løser alle oppgaver innen for glassbransjen.

 

Kompakt vannbehandlingsanlegg spesielt utviklet til glassindustrien - klarer både oppgaven med spedvann og gjenbruk av skyllevann. Styrt ved hjelp av PLS.

Les mer

 

Links