Kjemisk industri

Komplett vannbehamdlingsanlegg for kjel – og prosessvann. Anlegget er fullstendig silikonfritt hvilket var et krav fra kunden.

I nesten alle former for kjemisk industri inngår vann i selve produktet eller i fremstillingsprosessene.

Den kjemiske industri er en hovedgruppe, som omfatter fremstilling av basiskjemikalier, pesticider og agrokjemiske produkter, maling og lakk, såpe, rengjørings- og rensemidler, parfyme, hårshampoo, tannpasta samt farmasøytiske råvarer og preparater.

I langt de fleste tilfeller er vannverksvannets kvalitet utilstrekkelig, idet innholdet av uorganiske salte forstyrrer eller ødelegger produkter og prosesser.

I mange kjemiske væsker anvendes flittig både bløtgjort og avsaltet vann som sikrer produktene en stabil sammen-
setning og utseende, hvor utfellinger unngås – selv ved
større termiske påvirkninger.

Takket være våres mangeårige kontakt med den kjemisk industri i både inn- og utland har vi oppnådd stor erfaring innen denne bransjen, enten det er tale om prosessvann, drikkevann, kjølevann, skyllevann, kjelvann, mv.

 
Prosessvann for kosmetisk industri. Anlegget består bl.a av avherding, omvendt osmose anlegg i rustfritt stål og et EDI anlegg. Hele anlegget er beregnet for sanitering med varmt vann.

Les mer

 

 

Links