Laboratorier

Laboratorier trenger vann av høy renhet for blant annet til glassvasking, analyser, autoklaver og vannbad.

Å levere vannbehandlingsanlegg til laboratorier forutsetter at leverandøren har nøye kjennskap til, og forståelse av, hva laboratorievannet skal brukes til. Dette skyldes de mange forskjellige anvendelsesområder, som vannet kan brukes til og i den forbindelse hvilke spesifikke krav som stilles til kvalitet og renhet av vannet. Som hovedregel anvender man kun demineralisert vann og valget av vannbehandlingsutstyr er sterkt avhengig av hvilke farmasøytiske validerings- og dokumentasjonsmessige krav som stilles til vannet. Vannkvaliteten vurderes ofte etter ønsket ledningsevne (µS/cm) samt innhold av organisk stoff og mikroorganismer.

Prosessvann til laboratoriene kan inndeles i tre kategorier:  

  • vann til generelt bruk (ASTM type 3, glassvask, oppvaskemaskiner, analyser, autoklaver)
  • vann til spesifikt laboratoriebruk (ASTM type 2, analyser, oppvaskemaskiner)
  • ultrarent vann til analyse- og forsøksformål (ASTM type 1, analyser, pilot- og oppskaleringsprosjekter)

EUROWATER tilbyder SILEX- og EUREX- anlegg som anvendes til å fremstille demineralisert vann av høyeste kvalitet med en ledningsevne under 0,1 µS/cm. Anleggene virker ved ionebytting. Konseptet er utviklet med fokus på brukervennlighet, idet anleggene regenereres eksternt og ikke på selve bruksstedet. Konseptet er et billig alternativ til kjøp av demineralisert vann på flaske.

Demineralisert vann av høyeste kvalitet samt lavt innhold av organisk stoff og mikroorganismer til laboratorier med stort vannforbruk
Til laboratorier som har et stort forbruk av vann, kan EUROWATER tilby et komplett vannbehandlingsanlegg bestående av bløtgjøringsanlegg, dobbelt pass omvendt osmoseanlegg (DPRO), EDI (elektrodeionisering), polisher med UPW ionebyttere, UV-desinfeksjonsanlegg og sterilfiltre. For å overholde renhetskravene til denne type laboratorievann er det nødvendig at rørsystemet er med sirkulasjon og ingen døde ender (dead legs). Et dobbelt pass omvendt osmose anlegg gir en dobbel sikkerhet mot gjennomtrengning av kim og bakterier - i henhold til den amerikanske farmakopé. En yterligere gevinst er at ledningsevnen markant forbedres, typisk til 1-3 µS/cm, og derved bli kapasiteten på eventuelle etterfølgende poleringsanlegg betydelig større og mere effektive. Ledningsevnen på laboratorievannet kan være helt ned til 0,055 µS/cm eller 18 MΩ.

Demineralisert vann av høyeste kvalitet til laboratorier med lite vannforbruk
EUROWATER tilbyr SILEX- og EUREX- anlegg som anvendes til å fremstille demineralisert vann av høyeste kvalitet med en ledningsevne på under 0,1 µS/cm. Anleggene virker ved ionebytting. Konseptet er utviklet med fokus på brukervennlighet, idet anleggene regenereres eksternt og ikke på selve bruksstedet. Konseptet er et billig alternativ til kjøp av demineralisert vann på flaske.

Rørsystemer
EUROWATER tilbyr rørsystemer utført i alle de kjente standardmaterialer (PVC, PP, PVDF, rustfritt stål AISI 316L), så vi kan uten problemer oppfylle kravene til de fleste laboratorier.

Validering
EUROWATER leverer alle vannbehandlingsanlegg med standardvalideringsprogram og -dokumentasjon, men vi tilpasser naturligvis gjerne dokumentasjonen etter kundens ønsker og behov.

Erfaring og engasjement
EUROWATER har stor erfaring med behandling av vann til laboratorier, og vi leverer komplette løsninger til nettopp dit behov. Våre erfarne salgsingeniører hjelper deg med rådgivning, dimensjonering, dokumentasjon og anleggsmontasje.
 

 

Les mer

 

Links