Landbruk og hagebruk

Fire trykkfilteranlegg for filtrering av grunnvann. Vannet anvendes til vanning i et gartneri.

 

Drikkevann for mennesker og dyr, klesvask, rensing av melkemaskinsystemer, befuktningsanlegg i griseoppdrett så vel som vanning i gartnerier – behovene og kravene til vannkvalitet er mange. Dårlig for mennesker, dyr og planter, missfarget tøy og sanitær innredninger, samt tilstoppede rør og dyser er alle typiske indikasjoner på at vannet ikke er så godt som det burde være.

Vannanalyser
En vannanalyse samt etterfølgende valg av renseutstyr bestemmer den optimale løsningen. En vannanalyse kan gjøres av et eksternt, eller i vårt eget laboratorium. Trykkfilter, avherding og demineralisering er de mest sentrale og vanlige løsninger i vår bransje.

Produktprogram
Eurowater`s brede produktspekter gjør det enkelt å sette sammen et kostnadseffektivt anlegg.
Med fokus på rammemontert design sikres individuelle kombinasjoner av kostnadseffektive og optimale løsninger tilpasset kundens behov.

 

Les mer

 

Links