Mekanisk industri

Virksomheter med maskinfremstilling har mange behov for vannbehandling; kjele-, skylle- og kjølevann, vann til luftbefukting og - som noe spesielt for nettopp denne bransje - vann til oppblanding av skjæreoljeemulsjoner.

Demineralisert vann
Mange leverandører av kjøle -smøremidler anbefaler eller foreskriver anvendelse av demineralisert vann. EUROWATER er ekspert på området og vi har levert både ionebyttingsanlegg og RO -anlegg til løsning av oppgaver innenfor bransjen.

Mindre miljøbelastning
Der er mange fordeler ved å anvende demineralisert vann; det gir bedre kjøling og smøring, lengre levetid for verktøy og skjærevæsker, minimering av bakterievekst og korrosjon samt færre miljøomkostninger.

Installasjon med nanofiltrering med en samlet kapasitet på 88 m³/h. Råvannet er overflatevann og har høyt innhold av organiske stoffer. Vannet anvendes som kjølevann og prosessvann til fremstillingen av skjærende verktøy.

Les mer

 

Links