Næringsmiddel industri

Slakterier, meierier, matvareprodusenter, proteinfabrikker, og produsenter av drikkevarer, spirit og likør har alle behov for prosessvann av høy kvalitet.

Kjølevann, skyllevann og damp er andre eksempler på behov innen for bransjen, hvor etterbehandling av vannet i et eller flere trinn er nødvendig.

Unike løsninger
Vi tilbyr rådgivning om dimensjonering og sammensetning av produkter, materialvalg, styring, dokumentasjon og serviceavtaler tilpasset nettopp dine behov.

Næringsmiddelsikkerhet
Korrekt vannbehandling er med til å sikre matesikkerhet og dermed sunnhetstilstanden i samfunnet generelt.

Isolert avherdningsanlegg for produksjon av 100 m³/h avherdet vann til sekundære anvendelser på stort dansk slakteri.

Les mer

 

Links