Overflatebehandling

Overflatebehandling foretas normalt av både kosmetiske og tekniske årsaker. Tidligere var galvanoteknikk (metallbelegging) meget utbredt, men i de seneste år har der vært en stigning i antallet av malte emner. Dette er skjedd i takt med at en bedre forbehandling - som f.eks. fosfatering og kromatering - gir optimal korrosjonsbeskyttelse. Både galvanisering og maling stiller krav til forbehandling av prosessvannet.

Stort program
EUROWATER har et stort program i ionebyttings- og membrananlegg til løsning av oppgaver innenfor overflatebehandling. Videre tilbyder vi filtre og selektiv ionebyttingsanlegg til metallfjerning i spillevann. Hermed kan metallinnholdet reduseres til mindre enn 0,1 mg/l pr. metall.

Fjerning av tungmetaller ved hjelp av filtrering over multimediefilter og selektiv ionebytter hos fremstillingsvirksomhet innenfor mikroelektronikk.

Kvalitetsprodukter og færre omkostninger
Behandling av vannet gir problemfrie prosessforløp, perfekte overflater og lang levetid på emnene. Metaller og kjemikalier er uønskede i spillevannet. Med anlegg fra EUROWATER kan du spare omkostninger til både vann, kjemikalier og spillevannsrensing.

Les mer

 

 

Links