Sykehus og laboratorier

Double – pass omvendt osmoseanlegg for kapasitet 0,5 m3/h.

Sykehus, laboratorier og apotek er storforbrukere av vannbehandlingsanlegg. Disse krever vann med stor renhet til arbeid med autoklaver, destillasjonsanlegg, skannere, ultralydsapparater, titrering, laboratorieoppvask, bekkenskyllere, medisinfremstilling, tannlegeutstyr, dialyse og mange primære oppgaver.

Men også til sekundære oppgaver som f.eks. kjel- og storkjøkkendrift er det et stort behov for pålitelige vannbehandlingsanlegg.

Mange behov - flere løsninger
Vi har levert vannbehandlingsutstyr til en lang rekke oppgaver innen helsesektoren, og på de fleste danske
sykehus nyter man godt av våres driftssikre anlegg.
Double-pass omvendt osmoseanlegg er et ofte etterspurt
produkt fordi det er dobbel sikkerhet for vannets kvalitet.
Se et eksempel på en anleggsoppbygning på bilde.

Referanser
Referanser fra det danske marked omfatter foruten sykehus og laboratorier også en rekke av de mest kjente produsenter av medisin. Med double-pass osmoseanlegg oppfylles kravene til både den europeiske og amerikanske norm for "purified water".

 

 

Les mer 

 

 

Links