Tekstil industri

I tekstilindustrien anvendes en lang rekke prosesser som på flere måter involverer vann. Det skal eksempelvis produseres vann til kjelvann, luftbefukting og skyllevann som anvendes i forbindelse med håndtering av tekstiler.

Anvendelse av vann i våtprosessene
Skyllevann anvendes i våtbehandlingsprosessene, som bl.a. omfatter forbehandling, farging, trykking og etterbehandling. Under forbehandlingen vaskes uønskede stoffer ut av tekstiler som er blitt tilført disse i tidligere produksjonstrinn. Ved farging og trykking av tekstiler skal det anvendes bløtgjort vann for å oppnå et optimalt resultat, og til sist skal overskuddet av de stoffer som er anvendt ved fargingen og trykkingen, skylles ut.

Minimering av miljøbelastning
Vannbehandlingen har bl.a. til formål å minimere miljøbelastningen, dvs. forbruket av kjemikalier, miljøskadelige stoffer og mengden av utsluppet spillvann.

Tekstilindustrien er storforbrukere av vann og korrekt vandbe-handling er viktig for å oppnå gode resultater for produktet, prosessen, miljøet og økonomien.

Les mer

 

Links