Varme og kraftvarmeverk

Spevann til høytrykks dampturbin. Vannkvaliteten overholder VGB´s retningslinjer for vann til dampkjeler med tillatt driftstryk over 68 bar.

Vannbehandling til den kollektive varmeforsyning er et av Eurowater sin sentrale forretningsområder.

Korrekt vannbehandling sikrer en problemfri drift og optimal økonomi. Behovet omfatter spedvann til kjelanlegg på kraftvarmeverk samt sped- og sirkulasjonsvann til fjernvarmeområdet.

Dimensjonering
Et fornuftig valg av vannbehandlingsanlegg krever kjennskap til en lang rekke parametre som er forskjellige fra prosjekt til prosjekt. Med kjennskap til disse parametre kan våre erfarne ingeniører være behjelpelig med å velge det korrekte anlegg og med å beregne drifts-
omkostningene.

International erfaring
EUROWATER leverer vannbehandling til varme- og kraftvarmeverk i hele verden. Som din samarbeidspartner kan vi tilbyde rådgivning og installasjoner på et høyt teknologisk nivå, herunder PLC styring.

 

Download: Vannbehandling til fjernvarme- og kraftvarmeverker

Vi har samlet våre kompetanser og mer enn 80 års erfaring innen vannbehandling for fjernvarme og kraftverk. Finn inspirasjon i den nye brosjyren og finn mer kunnskap via link til nettsiden under de enkelte emnene.

Klikk på bildet for å laste ned brosjyren (PDF).

Les mer

 

 

Links