Vaskerier

Hjertet i et vaskeri er dets vannbehandlingsanlegg som er altavgjørende for optimal vaskeridrift. Uten rent vann – intet rent tøy!

Målet med vannbehandling
I vaskerier anvendes vann i en rekke sammenhenger som hver især har til formål å forebygge kalkbelegg, drifts-forstyrrelser og tæringer. Utover dette er målet å sikre en ren og tør damp og å minimere kjemikalieforbruket. Hvis vannet ikke behandles optimalt, vil det medføre en hurtigere nedsliting av f.eks. vaskemaskiner og kjeler.

Vannanvendelse i vaskeprosessen
Vann anvendes i selve vaskeprosessen sammen med vaskemidler som typisk består av tensider, kompleksbindere, enzymer, blekemidler og duftstoffer. Det er tensidene som sammen med vann oppløser og fjerner smuss. For at vannet skal være egnet som vaskevann er det nødvendig å fjerne hardheten. Kompleksbinderne fastholder til en vis grad kalken i vannet men det optimale er at bløtgjøre vannet i et bløtgjøringsanlegg. Det er hardheten som er avgjørende for hvor mye kompleksbinder og dermed vaskemiddel, som skal doseres. I områder med hardt vann vil tensider dermed bli overdosert.

Formålet med å anvende ionebyttet bløtgjort vann er derfor, å

  • redusere forbruket av vaskemidler og dermed minske miljøbelastningen
  • forebygge beleggdannelse på heteflater som dannes som følge av utfelt kalk
  • forebygge driftsstopp som følge av defekte varmelegemer
  • imøtegå dannelsen av såpelus som dannes ved utfelling av kalksåper
  • fjerne den hardhet i vannet som gjør vasketøyet stift

 

Korrekt vannbehandling sikrer en økt levetid for vaskerienes maskiner og kjeler.

Les mer

 

Links