Hovedkontor

EUROWATER AS 
Tjernsliveien 10 
3538  Sollihøgda 
Norway

Tlf.: +47 32 13 56 30
Fax: +47 32 13 56 31


Roar Næss Hanssen, Daglig leder

M: +47 47 86 69 66
E-mail: rha.no@eurowater.com

Leif Thomas Johannesen, Salgssjef

M: +47 90 75 23 44
E-mail: ljo.no@eurowater.com

Åge Solheim, Servicesjef

M: +47 95 47 37 46
E-mail: aso.no@eurowater.com


Internet: www.eurowater.no

Kontortid M-F: 8.00 - 16.00.

 
 

Internasjonalt nettverk

EUROWATER har datterselskaper og forhandlere i 32 land.

 

Les mer