Dansk vannteknologi i Ungarn
- renset drikkevann ved bruk av bare naturlige prosesser

12 000 innbyggere i byen Tolna i Ungarn, 135 km syd for Budapest gleder seg over rent drikkevann fra et nytt vannverk. Vannverket er det første I sitt slag i Ungarn, idet det bruker ingen kjemikalier for å gjøre vannet drikkbart. Løsningen er levert av EUROWATER.

Tolna vannverk sett fra utsiden
 

Drikkevann
Vannbehandlingen består i å fjerne forurensninger fra ubehandlet vann for å produsere drikkevann rent nok til menneskelig konsum.

Verdens Helseorganisasjons (WHO) retningslinjer er generelt fulgt verden over som norm for drikkevanns kvalitet. I tillegg til retningslinjer fra WHO, kan hvert land eller territorier ha sine egne standarder. I de europeiske land må EU direktivet for drikkevann følges.

Generelt sett, valget av behandlingsmetoder er stort sett relatert til den valgte vannkilde og til den standard som de lokale myndigheter setter. Følgende tabell viser forskjellige vannkilder og deres behandlingsmetoder så vel som graden av kompleksitet, kostnader og miljøinnvirkning.

 Vannkilde

Vannbehandlingsmetode

Kompleksitet
og kostnader

Miljøaspekter

Sjøvann

Avsaltning.

Prosess for å fjerne salter fra vannet ved bruk av omvendt osmose

Høy

Høy

Overflatevann
(innsjøer og elver)

Kjemisk og mekanisk behandling.

Flokkulering, sedimentering, filtrering og desinfeksjon ved bruk av kjemikalier for koagulering og desinfisering.

Høy

Høy

Grunnvann

Kjemisk behandling.

Klorering, dosering av oksidasjonskjemikalier og sand filtrering.

Medium til høy

Høy

Naturlig prosesser.

Behandling ved bruk av bare atmosfærisk luft og filtrering i trykkfilter.

Lav til medium

Lav til medium

 

Standard modell – kjemisk behandling
Historisk, alt drikkevann i Ungarn er behandlingsprosessen med dosering av oksidasjons kjemikalier etterfulgt av sandfiltrering. De allment brukte kjemikalier er natriumhypoklorit (NaOCl), kaliumpermanganat (KMnO4) og klorgass (Cl2).

Den Danske modellen – en kjemikalie fri løsning
Kravet til drikkevannskvalitet I Danmark er ennå strengere enn kravet i EU direktivet. Den tilgjengelige vannkilde er 100 % grunnvann. Vannbehandlingsmetoden anvendt i Danmark er basert på en filosofi ved bare bruk av naturlige prosesser slike som oksidasjon og filtrering.

I 75 år har EUROWATER produsert og levert trykkfiltre for vannrensing.

I EUROWATER s standard program er råvannet oksidert med atmosfærisk luft for å hjelpe filtreringsprosessen inne I et trykkfilter med et tilstrekkelig filtermedie – individuelt designet for hvert prosjekt.

EUROWATER trykkfilter er utviklet spesielt for drikkevannsbehandling.


Fordeler ved bruk av en kjemikaliefri løsning
Dersom riktig dimensjonert, vil en kjemikalie løsning så vel som en kjemikaliefri løsning gjøre jobben: å produsere drikkevann!

Men, der er noen veldig klare fordeler ved bruk av bare oksidasjon og filtrering for å produsere drikkevann:
 

  • Godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er veldig sikkert uten handtering og lagring av farlige kjemikalier.
  • Ingen problemer med avløpsvann. EUROWATER trykkfilter er utviklet for lavt forbruk av spylevann og dette vannet er ikke skadelig. Derfor, er det ingen risiko for avløpsvann med spor av kjemikalier.
  • Fullstendig sikker drift. Ingen risiko for spor av kjemikalier i drikkevannet.
  • Brukervennlig. Dosering av kjemikalier krever en faglig dyktig driftsoperatør og det nå være kontroll og overvåkning.
EUROWATER metoden Rensing av drikkevann ved bruk av bare naturlige prosesser
 

Tolna prosjektet

Vannkilden i Tolna er grunnvann fra en 60 meters dyp brønn. Vannet inneholder noen forurensninger som må fjernes for å oppnå og møte standarden i EU direktivet, inkludert jern, mangan, hydrogensulfid, og ammonium.

EUROWATER har designet, produsert og installert vannbehandlingen for det nye vannverket i Tolna. Anlegget består av to parallelle linjer - hver med kapasitet 50 m³/h – for å sikre trygg og pålitelig drift.

Parameter

Enheter

Grunnvann

Kvalitetsgrenser
[EU direktivet]

Drikkevannet etter rensing 

Jern mg Fe/l  1.7 0.2  0.02 
Mangan mg Mn/l 0.45 0.05 0.01
Ammonium mg NH4/l 0.5 0.5 0.1


Montasjen av vannbehandlingsanlegget var utført i begynnelsen av 2012. Statusen er at vannkvaliteten har blitt meget bra og møter kravet ønskede standard med god margin. Vi tror Ungarn vil se fler kjemikaliefrie løsninger I vannbehandlingen for fremtiden.

Mer informasjon
For mer informasjon om vannbehandling og lokale EUROWATER selskaper, vennligst besøkt www.eurowater.com eller kontakt marketing manager Jens O. Gjerløff, jog@eurowater.com

Høyre side: Luftsystem bestående av kompressorer.
Filtreringssystem med trykkfilter fra EUROWATER

Lese mer

 

Links