Demineralisering med UPCORE teknologi

EUROWATER har levert et nytt vannrenseanlegg til en av de største gruvearbeiderne og produsenter av sink i verden. Elektrolyse sink produksjonsanlegg er lokalisert i den nordlige delen av Tyskland. Det nye vann-
behandlingsanlegget erstatter et eksisterende, og vil levere 37 m³/h kjelevann med en konduktivitet mindre enn 2 µS/cm.

Anlegget er designet og bygget av SILHORKO i Stilling ved Skanderborg
Anlegget er designet og bygget av SILHORKO i Stilling ved Skanderborg
 

Vannrenseanlegget

Vannrenseanlegget består av en råvannstank, to UPCORE enheter og to regenereringstanker og hele anlegget vil bli styres av en Siemens PLS. En helt spesiell funksjon i dette anlegget er at rørsystemet er konstruert i IR-sveiset PP-H, hvor alle sveisene er dokumentert, både med en kode på sveisingene og en sveise rapport. Et annet spesielt trekk ved denne enheten, er at regenereringen utføres med svovelsyre (H2SO4) og ikke saltsyre (HCI) som normalt brukes for å regenerere demineraliseringsanlegg. Fordelen med svovelsyre er at det ikke forårsaker noen problemer med klorider i avløpsvannet. Det genereres mye varme, så en spesiell vannmengdemåler og en ejektor i varmebestandig PVDF er installert på den sure side av enheten.

 

 

En spesiell vannmengdemåler og ejektor i varmebestandig PVDF er installert på den sure side av enheten.
En spesiell vannmengdemåler og ejektor i varmebestandig PVDF er installert på den sure side av enheten.
 

Demineralisering av vann

Kjelens fødevann blir demineralisert i henhold til den patenterte prinsipp for vannbehandling UPCORE som kombinerer alle de kjente fordelene med demineralisering via ionebytting med motstrømsprinsippet. Uttrykket UPCORE er avledet fra det engelske oppadstrømmende motstrøm regenereringssystem hvori strømningsretningen for drift og regenerering er motsatt. Dermed sikres at vannet stadig blir demineralisert oppnås det at ionebyttermassen blir bedre og bedre regenerert samtidig med at vannet passerer gjennom ionebytter kolonnen. Prinsippet gjør at det behandlede vann etterlater de beste regenererte ionebyttere sist.

Optimal utnyttelse av regenerasjonskjemikalier

En annen fordel ved UPCORE prinsippet er også en mer effektiv bruk av regenererings- kjemikaliene: saltsyre og natriumhydroksid (lut). Forbruket av disse kjemikaliene er nøye balansert, slik at behovet for nøytralisering og skyllevann er minimal, noe som kommer både arbeidsmiljøet og omgivelsene.

Selvrensende driftsprinsippet

Men det mest banebrytende trekket ved dette systemet, er at anlegget er selvrensende, dvs. partikkel urenheter som kommer via vannforsyningen, ødelagte ionebyttere (deformerte harpikskuler), etc. blir skylt ut i hver regenerasjon. Dette reduserer anleggets trykktap, og dermed holde tapet på et konstant lavt nivå. Den selvrensende effekt som gjør det unødvendig å ta ut ionebyttermassen fra vannrenseanlegget seg å rengjøre den. Videre er det ikke behov for vann eller luft for å holde ionebyttere på plass når anlegget regenererer.

 

Lese mer

 

Links