Nøkkelferdig vannbehandlingsanlegg skal produsere teknisk vann til Det nye Universitetssykehuset i Aarhus (DNU)

EUROWATER har designet og levert et produksjonsanlegg for avherdet og demineralisert vann. Løsningen er nøkkelferdig - hvilket vil si at EUROWATER har det komplette ansvar for levering og montering av vannbehandlingsanlegg, instrumentering, røropplegg, styring og dokumentasjon. DNU skal bare trykke på ”start”.

Vannbehandlingsanlegget

Selv om byggingen av DNU stadig pågår, står vannbehandlingsanlegget nå på sin plass i teknisk rom i byggefelt S1, som er den mest teknisk tunge bygning i hele DNU - prosjektet. Den tre etasjer høye bygning er på 13.250 m² og skal romme klinisk biokjemisk avdeling, patologisk avdeling og felles prøvetagningslaboratorier.

 

Vannbehandlingsanlegget har siden det ble levert i september, vært dekket med plast for å beskytte mot støv, da arbeidet med å ferdigstille teknisk rom ennå ikke er avsluttet. Plasten er tatt av i dagens anledning til ære for fotografen.
Vannbehandlingsanlegget har siden det ble levert i september, vært dekket med plast for å beskytte mot støv, da arbeidet med å ferdigstille teknisk rom ennå ikke er avsluttet. Plasten er tatt av i dagens anledning til ære for fotografen.
 

Vannbehandlingsanlegget består av:

  • Bløtgjøringsanlegg til kontinuerlig forsyning av avherdet vann (4 m³/h).
  • Omvendt osmoseanlegg til forsyning av demineralisert vann (7 m³/h). Anlegget er av typen RO - PLUS og optimert mht. vannutnyttelse og energiforbruk, så driftsutgiftene kan minimeres.
  • Vanntank på 4.500 liter.
  • Booster - pumpe med frekvensstyring.
  • UV-desinfeksjonsanlegg som sikkerhetsbarriere mot eventuelle bakteriologiske problemer.

 

 

Med unntak av vanntanken er alle ovennevnte deler samlet og ferdigmontert på en felles ramme. Ferdigmontert betyr at samtlige interne rør - og el - forbindelser er utført på forhånd og at løsningen som helhet er kvalitetstestet, herunder trykkprøvd og funksjonsprøvd elektrisk. Det gir en rekke fordeler og monteringsarbeidet er foregått på fabrikken i Stilling ved Skanderborg og ikke på brukerstedet.

1.     For det første gir det plass til det øvrige arbeid som skal gjøres i teknisk rom på DNU.

2.     For det andre optimeres adgangen til alle nødvendige komponenter og verktøy og

3.     for det tredje, kan antallet personer som skal sikkerhetsgodkjennes til arbeide på byggeplassen holdes på et minimum.

Konseptet sparer både EUROWATER, og derved kunden for penger, reduserer risikoen for feil og mangler og sikrer en hurtigere installasjon på bruksstedet.

Nøkkelferdig løsning med garanti for resultat og ytelse

Trygghet, sikkerhet og garanti er alle nøkkelord i forbindelse med vannbehandling. De som drikker vann bruker vann, og som har ansvaret for vannforsyningen, har alle brukt for trygghet og sikkerhet for rent vann. Denne trygghet og sikkerhet er nettopp hva en av EUROWATER`s samarbeidspartnere har ønsket i forbindelse med levering og montering av et komplett vannbehandlingsanlegg for teknisk vann til DNU.

En avtale om en nøkkelferdig løsning med alt hva det innebærer, sikrer en klar definert arbeidsfordeling mellom SILHORKO og entreprenør. Rollefordelingen gir EUROWATER det komplette ansvar for løsning av oppgaven innenfor de oppstilte økonomiske og tidsmessige rammer. Herved kan EUROWATER fokusere på sin kjerneytelse, nemlig vannbehandling og entreprenøren kan fokusere på sin kjerneytelse, nemlig løsning av store og komplekse tekniske anleggsoppgaver. Innenfor den nærmeste tid skal det foretas oppstart og innkjøring så anlegget kan overleveres til DNU.

 

 

Links