Kompakt RO anlegg med høy gjenvinning og lavt energiforbruk

Etter å ha kjøpt sin damp fra nabobedriften i flere år, så kunden etter muligheten for å starte sin egen dampproduksjon i stedet. I samarbeid med kjeleprodusenten ble det fastslått at kunden trengte opp til 20 m3/h behandlet vann av høy kvalitet og med en ledningsevne mindre enn 20 mS / cm.

På grunn av økende avgift på utslippsvann, ønsket kunde om en løsning med en høy grad av vannbesparelse. I samarbeid med EUROWATER falt avgjørelsen på et RO - PLUS anlegg med en NaOH digital doseringstrinn. Følgelig er utnyttelsen mellom 85 og 90 %.

NaOH - dosering reduserer CO2 konsentrasjonen i vannet, og kombinert med RO behandling ble mengden blåsing av kjelen nødvendigvis betydelig redusert, og dermed ble vannforbruket ytterligere redusert og kunden sparer både tid og penger.

Kunden er svært fornøyd med løsningen. Anlegget var tilpasset og ble koplet til det eksisterende kontrollsystem og avkastningen av investeringen for anlegget var mindre enn 6 måneder.

Kompakt RO anlegg med høy gjenvinning for produksjon av kjelvann. (Ved å klikke på bilde, kan referensen hentes)
Kompakt RO anlegg med høy gjenvinning for produksjon av kjelvann. (Ved å klikke på bilde, kan referensen hentes)

Lese mer

 

 

Links