Vannbehandling som korrosjonsforebyggelse hos

Skanderborg-Hørning Fjernvarme


Dansk fjernvarmeforening har oppdatert veiledningen: "Vannbehandling og korrossjonsforebyygelse".

Den er laget på bakgrunn av 16 års innsamlede erfaringer omkring nye teknologiløsninger, og dreier seg i høy grad om optimal behandling av spevann.

Hovedbudskapet i veiledningen er, å anvende avsaltet og avgasset (oksygenfritt) spevann og derved unngå kjemikalier til oksygenbinding. Det underbygger og styrker fjernvarmens bærekraftige omdømme, mange vil gjerne unngå kjemikaliehåndtering og omkostninger, som er forbundet med det. Optimal vannbehandling sikrer bl.a. optimal livssyklus for rør, ventiler, vekslere og fittings.

Membranavgasser: kjemikaliefri oksygenreduksjon

En meget effektiv løsning er membranavgassing, som er en plassbesparende teknologi til reduksjon av karbondioksid- og oksygeninnholdet i vann. Teknologien er miljøvennlig, krever ingen kjemi og ikke vedlikehold. Les også mer om membranavgasser her.

Ved å fjerne oksygen fra spevannet, fjerner man nemlig også betingelserne for korrosjon i fjernvarmerørene og de tekniske installasjoner, og kan derved unngå driftsforstyrrelser og forlenge levetiden på både rør og komponenter betraktelig.

Film om Skanderborg-Hørning Fjernvarme (3 min.)

Hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme har de nylig installert en membranavgasser til oksygenfjenering av spevannet. Her kan du se en kort film (3 min.) om hva det har hatt av betydning for dem.

Se filmen på Youtube

Les også

 

Links