Spevann for høytrykks damp kjel - 2 x 30 m³/h

Panoramautsikt over hele vannbehandlingsanlegget for kraftverket.
 

Vannkilden er en elv med høyt saltinnhold, særlig klorider. Nivået av humus i råvannet varierer betydelig i løpet av året. Forbehandling er valgt for å sikre en akseptabel vannkvalitet som inntaksvann for demineraliserings-anlegget. I RO anlegget har begroings resistente membraner blitt valgt for å forhindre blokkering av organiske stoffe, og mer effektiv CIP med varmt vann er valgt i tillegg. Etter at membrananlegget er det valgt ionebyttere basert på UPCORE teknologi.

Hver ionebyttertank har to kammer, en for svak og en for sterk ionebyttermasse. Denne utforming gjør behandlingen svært økonomisk sett utfra kjemikalieforbruket. Når kapasiteten på ionebyttermassen fra hvert filter er oppbrukt ledes den til en ekstern tank med en alkalisk saltoppløsning for regenerering. Sluttpolering av vannet foregår i to "mixed bed" anlegg.

Vannet brukes til høytrykkskjele samt spevann for fjernvarme. Under anlegges perioden ble behovet for demineralisert vann dekket av et mobilt konteineranlegg fra EUROWATER i leieperioden som varte ett år.

RO anlegget
Renseenhet
Duplex UPCORE demineraliserings anlegget
Doplex mixed bed anlegget

Lese mer

 

 

Links