Mat av høy kvalitet krever vannbehandling av høy kvalitet

Arla har nylig blitt et skritt nærmere ambisjonen om å bli et av de ledende meieriselskapene innen for ost av høy kvalitet i Russland. Gjennom EUROWATER har de fått den nødvendige kompetanse innen vannbehandling med seg.

Pålitelig vannbehandling til ny Arla meieriet i Russland

Arla har for første gang etablert lokal produksjon i Russland. Det har skjedd i byen Kalacheevsky i sørvestlige Russland hvor Arlas russiske selskapet, sammen med meieriselskapet Molvest, har konvertert et eksisterende meieri av danske standarder. EUROWATER har levert renseanlegg for mange av Arla danske meierier, så det var naturlig å fortsette samarbeidet i Russland, hvor EUROWATER allerede har mange års erfaring i salg og service.

Prosjektering

Palle Jellesmark, fra konsulentfirma Dairy Tech Danmark, har vært ansatt av Arla som prosjektleder for å knytte trådene sammen for håndverkere, leverandører og myndigheter. "Samarbeidet med EUROWATER som leverandør av vannrenseanlegget har fullt levd opp til de forventede mål", sier Palle. I forbindelse med produksjonsstart, EUROWATER hadde hatt en tekniker på meieriet i Russland for å sikre at alt ble gjort etter boka.

Vannbehandling

På meieriet, og det tilhørende vannverk, er det anvendt vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER til følgende formål:

• Prosessvann til produksjon av ost
• Teknisk vann i forbindelse med sentrifugering og pasteurisering
• Vann til CIP

I forgrunnen: Rammemontert system med pumpe og UV desinfeksjon. I bakgrunn: To trykkfilter forbundet med et rørsystem av rustfritt stål.

Vann til osteproduksjon

Meieriet er forsynt med vann fra en tilknyttet vannverk som eies av Molvest. Vannet inneholder et overskudd av jern og mangan. Tidligere brukt meieri grunnvann uten behandling, men de dagene er over. Vannet blir nå filtrert i to parallelle trykkfiltre fra EUROWATER - som tusenvis av vannverk i Danmark. Det behandlede vannet samles i store rustfrie tanker og en pumpeanlegg forsyninger forbrukere med rent drikkevann etter behov. Anlegget har en kapasitet på opp til 180 m³/h Vannet benyttes primært som en ingrediensvann for osteproduksjon og drikkevann, og sekundært for rengjøring. Å opprettholde en konstant høy kvalitetsost krever at vannet er fritt for bakteriologisk aktivitet. Det sikres av et UV-desinfeksjonssystem.

Den komplette løsning, bestående av filteranlegg, pumpeanlegg, UV-anlegg, PLS - styring, el - forbindelser samt forbindende rørsystem i rustfritt stål, er pre montert på verkstedet i Danmark. Deretter er anlegget kvalitetssikret, herunder funksjons- og trykktestet. Innen forsendelse er alle tilslutninger merket og dokumentert, så anlegget er klart til hurtig og feilfri installasjon i meieriets haller.

Omvendt osmoseanlegg i industriell design som fjerner 98% av vannets salter.

Kjølevann til sentrifuge

I forbindelse med spin -og varmebehandling, er det viktig at vannet er fritt for salter for å unngå feil og svikt i teknisk utstyr som pumper og varmevekslere. Det er på meieriet sikret ved å installere et kalkfilter etterfulgt av en omvendt osmose anlegg for derved å fjerne 98 % av vannets salter.

Omvendt osmose system i kompakt utgave med forbehandling - klart til bruk.

Vann til CIP

CIP rengjøring av membrananlegget i forbindelse med valleproduksjonen krever tilgang til demineralisert vann av høy kvalitet. For dette formålet er valgt en kompakt enhet som består av omvendt osmoseanlegg og forbehandlingsanlegg som begge er plassert på samme ramme i rustfritt stål, klar til bruk. Konseptet gir følgende fordeler:

• Komplett og standardisert løsning. Forenkler innkjøp og 
  dimensjonering
• Rammemontering, med alle interne rør og ledninger gjort i vår 
  fabrikk, som sikrer en rask og sikker installasjon
• Hele systemet er trykktestet og funksjonstestet elektrisk, 
  minimere funksjonsfeil
• Kompakt og plassbesparende design

Alt i alt, betyr løsninger fra EUROWATER at meieriet år en bedre produktoptimalisering og foredling, samt et optimalt bruk av ressurser i form av vann og elektrisitet. Vannbehandlingsløsningen bidrar derfor positivt til meieriet totale driftsøkonomi og konkurranseevne.

Ren vannbehandling siden 1936

SILHORKO har mange års erfaring innenfor utvikling, produksjon, salg og service av komplette vannbehandlings-anlegg til drikkevann og teknisk vann. EUROWATER er en uavhengig konsern med mere end 330 erfarne med-arbeidere fordelt på 23 salgs- og servicekontorer i Europa.

 

Lese mer

 

 

Links