"Plug and play" løsning for kjelevannsbehandling i kraftverk i Sør Amerika
 - Vannbehandling i Container

Korrekt vannbehandling av kjelevann en et sentralt emne i innsatsen for å oppnå en uproblematisk og økonomisk kjeledrift, så vel som en optimal dampkvalitet.

Ulemper i forbindelse med dannelse av kalk, korrosjon, hyppige båsinger og høyt forbruk av kjemikalier, fører ofte raskt til hurtig økonomiske konsekvenser.

Kunden hadde et problem med høyt innhold av silisium i spevannet. Dette resulterte i alvorlig beleggdannelse inne i kjelen. Den direkte fordelen av en korrekt vannbehandling resulterer i lengre levetid på kjelen. Basert på en vannanalyse ble det tilbudt et vannbehandlingsanlegg bestående av omvendt osmose og "antiscale" dosering som forbehandling.

Eurowater har stor erfaring med å løse problemer innen kjelevannsbehandling. Løsningene er optimalisert basert på individuelle behov. For optimal pålitelighet i vannforsyningen, er løsningen valgt med to identiske, separate vannbehandlingsanlegg, hver linje for 5 m3/h.

En containerbasert løsning var kravet fordi det måtte være klar til drift like etter ankomst. Alle containerbaserte vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER blir kapasitets- og trykktestet på vår fabrikk før utsendelse.

På grunn av begrenset plass til anlegget i eksisterende bygg, vil containeren fremstå som en bygning, og dermed beskytte vannbehandlingsanlegget. Containeren er utstyrt med lys, dører og ventilasjon.

"Plug and play” løsning for spevann til kjeler

Lese mer