"Plug and play" løsning for kjelevannsbehandling i kraftverk i Sør Amerika
 - Vannbehandling i Container

Korrekt vannbehandling av kjelevann en et sentralt emne i innsatsen for å oppnå en uproblematisk og økonomisk kjeledrift, så vel som en optimal dampkvalitet.

Ulemper i forbindelse med dannelse av kalk, korrosjon, hyppige båsinger og høyt forbruk av kjemikalier, fører ofte raskt til hurtig økonomiske konsekvenser.

Kunden hadde et problem med høyt innhold av silisium i spevannet. Dette resulterte i alvorlig beleggdannelse inne i kjelen. Den direkte fordelen av en korrekt vannbehandling resulterer i lengre levetid på kjelen. Basert på en vannanalyse ble det tilbudt et vannbehandlingsanlegg bestående av omvendt osmose og "antiscale" dosering som forbehandling.

Eurowater har stor erfaring med å løse problemer innen kjelevannsbehandling. Løsningene er optimalisert basert på individuelle behov. For optimal pålitelighet i vannforsyningen, er løsningen valgt med to identiske, separate vannbehandlingsanlegg, hver linje for 5 m3/h.

En containerbasert løsning var kravet fordi det måtte være klar til drift like etter ankomst. Alle containerbaserte vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER blir kapasitets- og trykktestet på vår fabrikk før utsendelse.

På grunn av begrenset plass til anlegget i eksisterende bygg, vil containeren fremstå som en bygning, og dermed beskytte vannbehandlingsanlegget. Containeren er utstyrt med lys, dører og ventilasjon.

"Plug and play” løsning for spevann til kjeler

Lese mer

 

 

Links