Om EUROWATER

 

SILHORKO ble grunnlagt i 1936 og det hele begynte med fremstilling av filteranlegg til rensing av vann til andelsmeieriene. Siden har ekspertisen utviklet seg til å omfatte vannbehandling i bred forstand, og kundekretsen teller i dag virksomheter innen stort sett alle bransjer.

Aktivitetene er konsentrert om utvikling, fremstilling, prosjektering, salg og service av komplette løsninger til behandling av vann. Vår erfaring med vannbehandling omfatter: 

  • Utallige vannverk og privat vannforsyning.
  • Mangeartede anvendelsesområder innenfor alle typer industrivirksomhet og institusjoner.

Vi er et uavhengig konsern med 340 selvstendige og erfarne medarbeidere. Halvparten av disse er beskjeftiget i Danmark, hovedsakelig på vårt hovedkontor og fabrikk i Stilling. Dessuten ytes teknisk rådgivning og service fra vår avdeling i Hillerød.

Produktene er av meget høy kvalitet. Løsninger, materialvalg og prosesser optimeres til stadighet i tett samarbeide med våre leverandører.

Vår mange års erfaring og seriefremstilling betyr at du er garantert driftsikre anlegg, kort leveringstid og konkurransedyktige priser.

Produksjon av større trykkfilter ligger i datterselskapet Eurotank A/S i Harlev J.

Internasjonalt er vi representert i de fleste europeiske land – enten via egne datterselskaper eller lokale forhandlere. Forholdet til så vel medarbeidere som kunder og samarbeidspartnere bygger på langvarige relasjoner.

Vannbehandlingsanleggene selges utenfor Danmark under navnet EUROWATER, primært via 23 salgs- og servicekontorer i egne datterselskaper fordelt i 14 land. Den internasjonale kontaktflate utgjør fundamentet for en bred erfaringsutveksling og plasserer oss blant de ledende i Europa.

 

Links