Vår historie

1930 årene

EUROWATER ble grunnlagt i 1936 da tre Jyllandske meiermaskinfabrikker besluttet å danne en felles vannbehandlingsselskap i stedet for å ha hver sitt vann avdeling. Navnet SILHORKO fremkommer av navnene på de byene hvor de tre selskapene, som grunnla SILHORKO ble plassert , SILkeborg - HORsens - KOlding. Th. Nansen Scherfig fra meierienes Maskinfabrikk i Kolding ble utnevnt til administrerende direktør.

Selskapet startet beskjedent i en leilighet i Århus og fokuset var på kunder og små vannverk, gårder og mynt vaskerier. Det første året ble selskapet eneste agenten av et avsyrings-materiale, Magno, som har vært brukt siden den gang. Samtidig utvikles Th. Nansen Scherfig sine filtreranlegg, NS filter som ikke har vært å etterligne siden.

1940 årene

I begynnelsen av 2. verdenskrig flyttede SILHORKO til en villa i Åbyhøj. Bilparken bestod på det tidspunkt bare av én servicebil – en gammeldags Chevrolet med gassgenerator. Den kom allikevel rundt og leverte til vannverkene spredt over hele Jylland. Etter en litt trang periode lysnede det etter krigen, hvilket ble markert med annonsering i Jyllandsposten i mai 1945. Inspirert av en Storm P. lignende reklame ble det annonsert om virksomhetens kompetanser helt fra den første vannanalyse og rådgivning til installasjon av et ferdig vannbehandlingsanleg.

1960 årene

I 1960 flyttet de 16 ansatte til Stilling i Skanderborg, hvor det ble bygget nye kontorer, en regenerasjonsstasjon og en montasjehall. Den store bygningen på 830 m² ble utrustet for industriell næringsutvikling. I 1963 fikk Th. Nansen Scherfig kontakte Water Refining i Ohio, USA, som ønsket å gå inn på det europeiske markedet. SILHORKO dannet derfor eksportselskap EUROWATER med halv - amerikanske og halvt dansk kapital som gjorde det mulig å automatisere bløtgjøringsanleggene. Automatiseringen banet vei for en utvidelse til Helsinge i Nord-Sjælland, hvor salg av bløtgjøringsanlegg til vaskerier vokste enormt. EUROWATER ble også utvidet sørover til Mannheim og Hamburg i Tyskland.

1970 årene

Med oljekrisen i 1970-årene, etterfulgt av den økonomiske nedgangen, men vi kunne presentere et automatisk demineralisering, som var spesielt viktig for eksportmarkedene. På midten av 70-tallet oppkjøpte virksomheten de amerikanske aksjene i EUROWATER, så eksportselskap ble 100 % danskeide. Samtidig utvidet EUROWATER kontorer i Sverige og Belgia.

1980 årene

EUROWATER oppnådde på 80-tallet en stabil posisjon i eksportmarkedene, og ca 75 % av produksjonen forlot Danmark gjennom direkte eller indirekte eksport. Samtidig ble anleggsmoduler større, alle utstyrt med full elektroniske styringsenheter. På 50-års jubileum i 1986 lanserte vi et anlegg basert på omvendt osmose. Samme år ble EUROWATER og EUROWATER slått sammen til ett selskap - EUROWATER A / S. I 1988 er det tyske datterselskapet utvidet med et kontor i Augsburg, og den svenske avdelingen etablert samme år enda en avdeling.

1990 årene

90-tallet var året for utvidelse, og umiddelbart etter gjenforeningen åpnet enda en filial i Tyskland. I de tidlige 90-tallet ble også utvidet til Øst-Europa med etablering i Tsjekkoslovakia, og etter delingen av landet i 1993 etableres en avdeling i både Tsjekkia og Slovakia. I 1992 dannes et datterselskap i Østerrike og året etter i Polen. Deretter inngikk EUROWATER et 50 % partnerskap med et selskap i Gdansk, og i 1996 ble det opprettet enda en filial i Tyskland. SILHORKO - EUROWATER A / S overtok samme periode fabrikken Botax Eurotank Ltd, som produserer filtertanker. Fabrikken ligger i Harlev like utenfor Århus. Endelig etablerte gruppen et datterselskap i Nederland i 1998.

2000 

Botax Eurotank ApS ble i 2000 omdøpt til dagens Eurotank A/S og ble også omgjort til en privat aksjeselskap som eies 100 % av Silhorko-Eurowater A/S.

2003

Frem til 2003 hadde Scherfig familien vært eneeier av Silhorko-Eurowater A/S. Men i 2003 ble eierskapet delt mellom Erik Nansen Scherfig, Harry Viiala, Kurt Hufnagl, og Torben Buhl. Erik Nansen Scherfig er den tidligere eieren og administrerende direktør i Silhorko-Eurowater A / S, mens Harry Viiala er eier og daglig leder i det finske selskapet HyXo Oy som er EUROWATER forhandler i Finland. Den daglige forvaltningen utføres av Kurt Hufnagl og Torben Buhl. I 2003 startet salget av nanofilteranlegg.

2005 

I 2005 fortsatte utvidelsen av eksportmarkeder, og datterselskaper ble etablert i Norge og Frankrike. EDI anlegget ble lansert, og som nanofilteranleggene ble de møtt med en god mottakelse på eksportmarkedene.

2007 

Salget av renseanlegg var rekordhøy i 2007. Den totale omsetningen i konsernet nådde ca 3,79 mill. Euro - som var nesten 15 % mer enn året før. Den positive utviklingen og trenden er rådende i både EUROWATER bedrifter så vel som i mange av våre forhandlere. I kjølvannet av denne suksessen, har vi utvidet produksjonskapasiteten ved fabrikken i Stilling som har vært en nødvendig del for fortsatt å kunne tilby våre kunder korte og pålitelig leveringstider. I midten av 2007 ble et annet datterselskap etablert i Ungarn. Ved utgangen av året ble EUROWATER sertifisert til å selge vannbehandlingsanlegg for kjelvanninstallasjoner i Hviterussland.

2008

Silhorko - EUROWATER A/S består av 240 personer, hvorav halvparten er basert i Danmark ved hovedkontoret og fabrikken og den andre halvparten på salgs - og servicekontor på Sjælland og på fabrikken Eurotank A / S. Resten av de ansatte arbeider i EUROWATER kontorer over hele Europa. Teknologier, så vel som kunder har behov for endringer. Som en del av en kontinuerlig produktutvikling, arbeider EUROWATER med å introdusere en tilpasset serie av fleksible kontrollsystemer med innebygd kontrollpanel og programmerbar logisk styring (PLS) for å støtte vårt brede sortiment. 2008 var det året da et datterselskap i Kiev i Ukraina ble etablert.

2011

75 års erfaring i vannbehandling.I 2014, utvidelse

2014

I 2014, utvidelsene av eksportmarkede fortsetter, og nye Eurowater kontorer har åpnet i Hudiksvall i Sverige og i Gdansk i Polen.

Silhorko-Eurowater A/S ansatte er nå på 340 personer, hvorav halvparten har base i Danmark og resten av de ansatte arbeider i de 23 EUROWATER kontorer rundt om i Europa.   

 

 

Links