Våre verdier

De grunnleggende verdiene i EUROWATER har blitt formet i løpet av de siste 75 årene. I løpet av denne tiden har EUROWATER vokst fra å være et lite selskap med få ansatte til å være et internasjonalt selskap med 23 salgs- og servicekontorer over hele Europa.

Selskapet har vokst uten å oppkjøp og fusjonering, og er dermed i dag et uavhengig selskap.

Vi prioritere etikk og ansvar overfor våre ansatte, kunder og miljøet.

Internt er vår bedriftskultur uformell og familielignende preget av et godt arbeidsmiljø, solidaritet, og en høy grad av fleksibilitet mellom arbeidsliv og familieliv.

Grunnlaget for våre suksess ligger i våre selvstendige og dyktige medarbeidere som har en høy grad av frihet under ansvar. Vår hverdag er basert på aksept og respekt for forskjeller i hver ansattes arbeidsplasser, ferdigheter og individualitet. Det er viktig for oss å sikre en trygg hverdag for våre ansatte og deres familier.

 

 

 

Linker