Komplett vannbehandlingsanlegg i container – klar til bruk – for optimal sikkerhet

En vannbehandlingsløsning består tradisjonelt av flere behandlingstrinn, f.eks. filtrering, bløtgjøring og demineralisering - alt sammen styrt av et felles styreskap. Disse enheter skal settes sammen til en større del på bruksstedet.

Hvis sluttbrukeren eller entreprenøren er usikker på, om installasjonsoppgaven kan løses lokalt innenfor de oppsatte økonomiske og tidsmessige rammer, kan det være en fordel å bestille et vannbehandlingsanlegg (container- eller rammemontert), som allerede fra fabrikken er gjort klar til bruk.

Løsningen er komplett med samtlige interne rør - og el -forbindelser utført på forhånd. Og anlegget er, som helhet, trykkprøvd og funksjonsprøvd elektrisk.

Herved spares installasjonstid on-site og risikoen for feil og mangler er minimert.

Denne trygghet og sikkerhet i vannbehandlingen er nettopp hva EUROWATER kan tilby i kraft av enten rammemonterte anlegg eller anlegg montert i container.

Vi har konstruert mange forskjellige spesialanlegg tilpasset spesifikke krav og ønsker, herunder er der et par eksempler. EUROWATER gir dessuten gjerne tilbud på oppstart av anlegg og undervisning av betjeningspersonale.

 

Rammemontert vannbehandlingsanlegg til turbinvann
Dette komplette vannbehandlingsanlegg er produsert til et 90 MW kraftverk i Afrika. Anlegget er designet for å produsere

  • 1,5 m³/h ultra rent vann til turbin
  • 7,5 m³/h demineralisert kjølevann
  • 2,0 m³/h vann til brannslukking osv.

Rammen omfatter følgende vannbehandlingsanlegg: filtrering, aktiv kullfilter, UV desinfeksjon, dosering av antiscale kjemikalier, mekanisk filtrering, dobbel pass omvendt osmose, EDI (elektrodeioniseringsanlegg). Det hele styres av en sentral PLC med touch skjerm.

Klikk for å aktivere
 

Rammemontert scavenger - og demineraliseringsanlegg
Da installasjons- og montasjearbeider i offshore industrien er kostbare og til tider besværlige, gjør man fornuftig så mye montasje- og testarbeide utføre off-site som mulig.

Det viste anlegg er montert på et epoxybelagt, profiljernsfundament med dreneringskar. (Dip trey)

Anlegget er designet for 9 m³/h og omfatter: posefiltre for fjerning av mekaniske urenheter, scavengeranlegg for fjerning av organiske humusforbindelser, demineraliseringsanlegg til avsaltning av vann, anlegg til nøytralisering av regenerasjons-kjemikalier og styreskap.

Les mer

 

 

Links