Demineralisert vann – uten bruk av kjemikalier – lett og bekvemt

SILEX- og EUREX-anlegg anvendes til å fremstille demineralisert vann eller batterivann av høyeste kvalitet. Konseptet er utviklet med fokus på brukervennlighet, idet anleggene regenereres eksternt og ikke på selve bruksstedet.

Vann i toppkvalitet
Anleggene er mixed - bed anlegg, fordi de inneholder en blanding av oppladede kation- og anionbyttere. Ved passasje gjennom ionbyttermasse ombyttes vannets oppløste salter med henholdsvis hydrogen- og hydroxylioner. Resultatet blir saltfritt vann av høy kvalitet med en ledningsevne under 0,1 µS/cm.

Ekstern regenerasjon
Selve regenerasjonen foregår på vår regenerasjonssentral i Stilling. Beholderen/patronen med oppbrukt kapasitet sendes til regenerasjon hos oss hvor beholder/patron med nyregenerert ionebytter returneres til kunden. Man unngår derfor å komme i kontakt med kjemikalier på bruksstedet. Samtidig er anleggene lette å betjene og håndtere, hvilket du kan lese om under hver serie.

Kvalitetsovervåkning og kvalitetskontroll
Vannets ledningsevne - og dermed dets kvalitet - vises kontinuerlig på en elektrisk ledningsevnemåler. Når den ønskede kvalitetsgrense overskrides, skal ionebyttermassen regenereres og anlegget igjen er driftsklart. Det kan leveres ledningsevnemålere med eller uten mulighet for alarmutgang. Som garanti for at regenerasjonen er forløpt optimalt, foretar vi før forsendelse en grundig kvalitetskontroll. Med denne kontroll oppnår du sikkerhet for at ditt vann er av høyeste kvalitet. EUROWATER er derfor ensbetydende med trygghet.

Plassbesparende
Prinsippet om ekstern regenerasjon er plassbesparende, da du ikke skal oppbevare kjemikalier og regenerasjonstanker på bruksstedet. Samtidig er det en god driftsøkonomisk løsning fordi man unngår å investere i det relativt kostbare utstyr som anvendes ved regenersjon.

 

SILEX 1B og 2B
Ytelse: Opp til 5 l/min.

Kapasitet: Opp til 18900 l/ºdH

Patronsystem. Leveres med  tilkoblingsutstyr og ledningsevnemåler som tilleggsutstyr.

SILEX 11 og 21
Ytelse: Opp til 420 l/min.

Kapasitet: Opp til 22 700 l/ºdH

Beholderen er utført i rustfritt stål med håndtak. Leveres med betjeningspanel og ledningsevnemåler som tilleggsutstyr.

 

EUREX and EUREX-H

Ytelse: 14 m³/h.

Kapasitet: Opp til 756 000 l/ºdH

Tank på ramme. Leveres med betjeningspanel og ledningsevnemåler som tilleggsutstyr.

Les mer

 

Links