EUREX

Et EUREX-anlegg anvendes til fremstilling av demineralisert vann av høyeste kvalitet. Mixed-bed serien er utviklet med fokus på betjeningsvennlighet og ekstern regenerasjon.

Serien inneholder mange anleggsstørrelser, hvilket tilgodeser individuelle vannbehov.

Systemet anvendes til følgende hovedapplikasjoner:

  • Demineralisering av vannverksvann
  • Polering/etterbehandling (totalavsaltning) av demineralisert vann

Produktfordele

  • Ingen kjemikalier
  • Lett å betjene
  • Kvalitetsovervåkning
  • Minimal anleggsinvestering
  • Plassbesparende

Betjening
Et komplett anlegg består av beholder- og betjeningsenhet. Beholderens kraftige transportramme sikrer en optimal håndtering. Betjeningsenheten er utstyret med ledningsevnemåler som kontinuerlig angir den aktuelle ledningsevne. Betjeningsenhetens ventilsystem forenkler utskiftning av beholder.

Ekstern regenerasjon
Systemet er basert på regenerasjon i vår regenerasjonsstasjon i Stilling. Et anlegg med oppbrukt kapasitet sendes til regenerasjon hvoretter det samme anlegg med den nyregenererte ionebyttere returneres.

Lese mer

 

Links