SILEX I B and II B

SILEX - vann anvendes ofte i stedet for destillert vann. En regenerasjon på bruksstedet ville medføre en uforholdsmessig stor investering, en tidskrevende arbeidsinnsats, problemer med de etsende regenerasjonskjemikalier og nøytralisering av avløpsvannet.

Systemet er spesielt utviklet til brukere med behov for demineralisert vann av høyeste kvalitet, og som ikke ønsker å oppbevare å håndtere regenerasjonskjemikalier (syre og lut) på bruksstedet, f.eks. lager, skoler, tannleger, trykkerier, laboratorier og fotolaboratorier.

Anleggsbeskrivelse
Anlegget består av filterhus, rørsystem, patron og ledningsevnemåler. Filterhuset og rørsystem er utført i kunststoff mens rørsystemer, kraner mv. er utført i PVC. Ionebytteren oppbevares i en strømpelignende patron, som sendes til regenerasjon ("gjenoppladning"), når kapasiteten er oppbrukt.

Anlegget er utstyrt med en ledningsevnemåler, som kontinuerlig måler den aktuelle ledningsevne.

Anlegget anvendes i fast installasjon med fullt vannverkstrykk på maksimalt 6 bar. Type I B kan også anvendes i en trykløs installasjon f.eks. etter en stengekran.

Ekstern regenerasjon
Systemet er basert på regenerasjon på vår regenerasjonssentral i Stilling. De regenererte ionebyttere sendes i form av patroner. Patronen med oppbrukt kapasitet sendes til regenerasjon og en ny patron med regenererte ionebytter returneres. Utskiftning av patronene tar kun få minutter og systemet sikrer en enkel betjening. Under Les mer, kan du lese og se illustrasjoner av hvordan du utskifter patronen i SILEX II B anlegget.

 

 

 

Les mer

 

 

Links