Alkalisering

Svaktsur kationbytter
Ved avkarbonisering reduseres vannets hardhet og innhold av bikarbonat hvorved vannets saltinnhold typisk reduseres med ca. 75%. Avkarbonisering anvendes til fremstilling av kjel- og fjernvarmevann samt proseesvann på bryggerier.

Fordeler
Behovet for bunnblåsing av kjelen er redusert betydelig i forhold til hvis man kun anvender bløtgjort vann som kjel spevann. Såfremt vannets sammensetning egner seg til avkarbonisering er metoden velegnet til større kjeler og den er billig i drift. Ved brygging er bikarbonatinnholdet viktig. Innholdet kan justeres ved blanding av avkarbonisert vann og råvann.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardmoduler: 1-50 m³/h. Anleggene fremstilles i et- og to-tank-anlegg. Beholderne er av stål belagt med polyethylen.

Et komplett anlegg til fremstilling avkjelspevann omfatter typisk avkarboniseringsanlegg, CO2-avlufter og bløtgjøringsanlegg.

Alkaliseringsanlegg
 
Klik for stort billede

Type DMC/DMCH
Kapasitert: 1,5 – 14 m3/h

 

Type DCTFA
Eurowater leverer anlegg med kapasitet opptil 50 m3/h.

Anlegget leveres med separat regenerasjons enhet. 

Les mer

 

Links