Avluftere

Avluftere anvendes til reduksjon av vannets innhold av oksygen, kullsyre og luft. De anvendes til behandling av spevann til dampkjeler- og fjernvarmesentraler samt til avluftning og oksygenfjerning av sirkulasjonsvann.

Fordeler
Reduksjon av oksygen og CO2 minimerer risikoen for tæringer. Alle avluftere er fremstillt i materialer som gir lang levetid, høy driftsikkerhet og minimalt behov for vedlikehold.

Anleggsbeskrivelse
EUROWATER fremstiller tre typer avluftere

  • Termiske avluftere
  • Vakuumavluftere
  • CO2-avluftere
Termisk avlufter til spevann til kjeler. Den viste avlufter har en kapasitet på 4 m³/h.

Termiske avluftere
Ytelse: Opp til 40 m³/h.

Anvendes til forbehandling av spevann til dampkjeler, oksygennnholdet reduseres til meget lave verdier. Kan leveres isolert med mineralull og avdekket med aluminiumsplater. Anlegget er konstruert i henhold til EU trykkbeholderdirektiv av 29. mai 1997 (97/23/EF) (PED) og leveres typegodkjent med CE-merkning.

Vakuumavluftere
Ytelse: Opp til 50 m³/h.

Anvendes til behandling av spe- og evt. sirkulasjonsvann på varmesentraler. Oksygeninnholdet reduseres til under 0,1 mg/l. Mulighet for utførelse i galvanisert og rustfritt stål. 

 

CO2-avluftere
Ytelse: Opp til 50 m³/h.

Anvendes i forbindelse med avkarboniseringsanlegg eller UPCORE demineraliseringsanlegg

Les mer

 

 

Links