Bløtgjøringsanlegg

Ved bløtgjøring ombyttes vannets innhold av kalk- og magnesiumsalter til natriumsalter som ikke gir de ulemper som kjennetegner hardt vann. Dermed forhindres kalkbelegg og levetiden på tekniske anlegg og installasjoner forlenges. I EUROWATER stiller vi vår viten og erfaring til rådighet for deg for å sikre den riktige løsning basert på kjennskap til anvendelse vannkvalitet og vannforbruk.

Metoden anvendes i virksomheter og institusjoner til behandling av vann til dampkjele- og fjernvarmeanlegg, vaskerier, kjøletårn, skylleprosesser og vaskerier m.v. Bløtt vann gir også bedre vaske- og skylleresultater og
minimerer forbruket av såpe og skyllemidler.

Individuelle løsninger
Det brede program muliggjør utvelgelse av det optimale anlegg til oppgaven hva enten behovet er kontinuerlig eller diskontinuerlig vannforsyning.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardmoduler er opp til 150 m³/h pr. enhet. Anleggene fremstilles som enkelt- eller flerbeholderanlegg samt kaldt og varmtvannsanlegg. Filterbeholderne er utført i stål og overflatebehandlet med polyethylen. Hvert anlegg leveres med opgavetilpasset styring. Anleggene kan enten tids- eller mengdestyres. Mengdestyring gir den beste gjennemsnittlige vannkvalitet og driftsøkonomi.

Rammemonterte anlegg for sikker og hurtig installasjon
Flere av 2-tank-anleggene kan som standard leveres som en enhet, hvor tank, rørsystem og styring er sammenbygget og monteret på ramme. Konseptet "Plug and Play" gir sikkerhet og mulighet for hurtig installasjon.

Varmtvannsanlegg
Flere av våre anleggsserier kan behandle varmt vann opp til 85°C. Filtertank, dysesystem og 5-trinnsventilen er designet spesielt for dette formålet. Konstruksjonen gjør anleggene velegnede til sanitære installasjoner.

Salttank - brinemaker
Salttankene er utført i bruddsikker polyethylen og er lette å fylle og rengjøre. Brinemakeren kan velges til flere av anleggsseriene og leveres som standard til STFA-anlegget.

Type SM/SG
Ytelse: Opp til 3,6 m³/h pr. enhet.

SM- anleggene anvendes til bløtgjøring av kaldt vann.
SG- anleggene anvendes til bløtgjøring av varmt vann op til 85°C.
Mulighet for rammemonterte 2-tank-anlegg.

Type SF/SFH og SFG/SFHG
Ytelse: Opp til 32 m³/h pr. enhet.

Galvanisert rørsystem.
SFG/SFHG- anleggene anvendes til bløtgjøring av varmt vann opp til 85°C.

Type SMH/SML
Ytelse: Opp til 26 m³/h pr. enhet.

Anleggene er montert på fundament med interne rør og el forbindelser.

Type STFA
Ytelse: Opp til 150 m³/h pr. enhet.

Leveres som standard med dysebunn, hvilket sikrer optimal utnyttelse av salt, ionebytter og returskyllet.
Anleggene er med komplett, separat regenerasjonsenhet og fullautomatisk brinemaker.

Les mer

 

Links