Demineraliseringsanlegg

Demineraliseringsanlegg type DMHE for kapasitet.

Anlegg av denne type fremstiller avsaltet vann ved hjelp av ionbytterteknologi.

Anleggene anvendes bl.a. på hospitaler og laboratorier samt i industrien til fremstilling av prosessvann, vann til damp- og hettvannskjeler samt kjølevann.

Fordeler
Anleggene seriefremstilles, hvilket gir konkurransedyktige priser. EUROWATER´s standardsortiment dekker de fleste behov. Anleggene er enkle i konstruksjon og betjening og designet er korrosjonsresistent og kompakt. Rammemontering gjør at de er lette og hurtige å montere.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardmoduler: Opp til 50 m³/h. Demineraliseringsanlegg fremstilles som fullautomatiske 2-tank-anlegg (med- og motstrømsregenerert) og mixed-bed-anlegg hvor regenerasjonen enten foregår på stedet eller på servicebasis. Mixed-bed anvendes hyppigt hvor det er strenge krav til lavt innhold av salter og kiselsyre.

 

Type DME/DMHE
Ytelse: Opp til 14 m³/h.

Kvalitet: Under 10 µS/cm.
Fullautomatisk, to-søyle-anlegg.
Medstrømsregenereret. 

 

Type DMCE
Ytelse: Opp til 7,5 m³/h.

Kvalitet: Under 5 µS/cm.
Fullautomatisk, to-søyle-anlegg.
Motstrømsregenerert, hvilket reduserer forbruket av kjemikalier.

 

 

Type UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration)
Ytelse: Opp til 50 m³/h.

Kvalitet: Under 5 µS/cm.
Fullautomatisk, to-søyle-anlegg.
Motstrømsregenerert, hvilket gir optimal utnyttelse av regenerasjonskjemikaliene.
Selvrensende driftsprinsipp, hvilket gir konstant lavt trykktap.

 

Type MB/MBA
Ytelse: Opp til 50 m³/h.

Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.
Mixed-bed-anlegg, type MB/MBA, anvendes til finpolering.
Manuel eller automatisk regenerasjon.

Se også SILEX/EUREX.

Les mer

 

Links