Doseringspumper

Kjel-, kjøle- og fjernvarmevann anvender dosering typisk til pH-justering samt til beskyttelse mot korrosjon og beleggdannelser. I forbindelse med annen vannrensing anvendes doseringspumper typisk ved tilsetting av desinfeksjonsmidler, flokkuleringsmidler og scale inhibitorer.

Fordeler
De doseringspumper som inngår i standardprogrammet, er nøye utvalgt for å kunne tilby komplette vannbehandlingsløsninger av høy kvalitet. Driftssikkerhet og presisjon inngår som sentrale parametre

Anleggsbeskrivelse
Dosering inngår i mange tilfeller som en naturlig del av det komplette vannbehandlingsanlegg. EUROWATER markedsfører flere typer doseringspumper for å dekke flest mulige behov. Et komplett doseringsanlegg består av doseringspumpe og beholder for additiver.

Doseringsløsning i container for framstilling av kjelvann til varmekraftverk.
 

Grundfos type DDA/DDC/DDE

Digital dosering fra Grundfos kan anvendes der det er behov for meget presis dosering. DDA, DDC og DDE doseringspumpene setter nye standard for doseringer opp til 30 l/h og 16 bar. DDA er til komplekse og krevende oppgaver hvor det er fokus på maksimal pålitelighet i prosessen. DDC er utstyrt med et intuitivt klikkhjul og LCD skjerm. DDE er den økonomiske løsning som gir alle fordelene ved digital dosering.   

 

 

 

 

Oversigt over doseringspumperne type DDA/DDC/DDE

Klikk på bildet for at få den komplette oversikt over de funksjoner som doseringspumpene DDA, DDC og DDE har.

 

Les mer

 

Links