EDI-anlegg (elektrodeionisering)

Et EDI-anlegg anvendes til etterbehandling (totalavsaltning) av permeatet fra et omvendt osmoseanlegg for å oppnå demineraliseret vann med en meget lav ledningsevne og et lavt innhold av kiselsyre. EDI er et kjemikaliefritt alternativ til et tradisjonelt mixed-bed poleringsanlegg.

Primære anvendelsesområder er kjelvann på kraftverk, prosessvann innen for den farmasøytiske industri, elektronikkindustr og den kjemiske industri samt sykehus og laboratorier.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse opp til 60 m³/h. EDI-anlegg fremstilles i standardserier eller spesialdesignes etter behov.

Fordeler
Regenerasjonsprosessen forløper kontinuerlig og krever ingen kjemikalier. Dermed unngås avbrydelse av driften samt oppbevaring og håndtering av syre og lut. Anleggene er plassbesparende takket være det kompakte design. Anleggene er av høy kvalitet, krever minimal vedlikehold og har en meget høy driftssikkerhet.

EDI-anlegg.

Les mer

 

Links