Filteranlegg

Filteranlegg anvendes til mange forskjellige formål: Forbehandling før annen vannbehandling, sirkulasjons-
vann, vanngjenvinning, kjel- og kjølevann samt avløpsvann.

Fordeler
EUROWATER´s brede program muliggjør løsning av utallige filtreringsoppgaver - selv i væsker med ekstreme pH-verdier og temperaturer.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardanlegg: Opp til 200 m³/h. Filtreringsanlegg dekker over forskjellige anleggstyper: Posetrykkfiltre, patronfiltre, hydroanthrasitfiltre, sandfiltre, karboniseringsanlegg samt anlegg til helt spesielle filtreringsoppgaver.

Installasjonen består av selektiv ionebytteranlegg, multimedie- og kullfilter. Anvendelse: fjerning av tungmetaller ved produksjon av printplater.

Posetrykkfilter type EF/EFG
Ytelse: Opp til 25 m³/h pr. modul. Poretetthet: Fra 1 µm (1µm = 1/1000 mm).

Ideelt til filtreringsoppgaver med store krav til ytelse og plassforhold.
Anvendes til filtrering av kjel- og kølevann, sirkulasjonsvann på fjernvarmeverk, skyllevann i galvano- og printindustri samt til prosessbad mv.

 

Patronfiltre
Ytelse: Opp til 30 m³/h. Poretetthet: 0,2-75 µm.

Anvendes til filtrering av mindre vannmengder.
Typiske anvendelsesområder er industri- og prosessvann samt kjøle- og varmtvannssystemer.

 

Hydro-anthrasitfiltre type EFT/EFTB
Ytelse: Opp til 200 m³/h pr. modul.

Trykkfilter til dybdefiltrering. Stor gjennomløpshastighet. Velegnet til oppsamling av slimete partikler. Anvendes til polering av konvensjonelt renset spillevann, filtrering av sirkulasjonsvann, f.eks. kjølevann og filtrering av vann fra fiskeoppdrett mv.

 

Trykkfiltre type FNS/FNSA
Ytelse: Opp til 8 m³/h.

Anvendes til oppgaver, hvor vannet inneholder store mengder mekaniske urenheter. Fyllingen sammensettes etter den aktuelle oppgave. Utallige anvendelsesområder innen industrien, herunder vanngjenvinning og filtrering av sirkulasjonsvann.

 

Sandfiltre
Ytelse: Opp til 200 m³/h.

Trykkfilter med fylling av sand.
Anvendes til forfiltrering innen annen vannbehandling, til reduksjon av SDI-tallet før omvendt osmose, filtrering av kjøle- og smøremidler mv.

 

Karboniseringsanlegg
Ytelse: Opp til 100 m³/h pr. modul.

Trykkfilter med fylling av hydrolit Ca.
Anvendes f.eks. til oppherdning av vann fra ferskvannsgeneratorer.

Les mer

 

 

Links