Kompaktanlegg CU:RO - klar til bruk

Kompaktanlegg CU:RO - klar til bruk

Kompaktanlegget CU:RO anvendes til fremstilling av demineralisert vann. Anlegget består av omvendt osmoseanlegg og forbehandlingsanlegg, hvor begge er bygget på samme ramme av rustfrtit stål og klar til bruk. Konseptet gir følgende fordeler:

 • Komplett løsning med en rekke standardmuligheter for forbehandling. Forenkler innkjøp og dimensjonering.
 • Rammemontasje, med alle interne rør- og elforbindelser utført i vår fabrikk sikrer en hurtig og sikker installasjon.
 • Det samlede anlegg er trykkprøvet og funksjonsprøvd elektrisk, hvilket minimerer feilmuligheter.
 • Kompakt design för minimalt installations utrymme.

Serien omfatter fem forskellige anleggsstørrelser med en ytelse fra 0,4 til 2,0 m³/h, alle med tre standard muligheter for forbehandling.

Utover dette er samtlige anlegg i serien som standard utstyrt med:

SE30-styringspanel
Den EUROWATER-produserte styring med integrert betjeningspanel og PLC (programerbar logisk styreenhet) er tilgjengelig fra anleggets forside, liiksom flowmålere og manometre. Styringen er desuten designet til integrering i et eksisterende SCADA-system. Styringspanelet har:
 

 • tilbakestrømssikring, som adskiller anlegget fra offentlig vannforsyning.
 • forfilter.
 • forsyningstavle til stømforsyning med hovedbryter, motorvern og tørrløpssikring av RO-pumpen.
 • ledningsevnemåling med temperaturkompensasjon og utgangssignal (4-20 mA).
 • ilagte fyllinger, patrofilter og membraner.
 • styringspanel SE30.
 • lett tilgjengelig og intuitiv brukerflate.
 • stort, opplyst display som gir mulighet for optimal styring og overvåkning.
 • standardisert menystruktur som er tilgjengelig på flere språk.
 • brukervennlige taster på panelets forside i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP54.


Forbehandling
Korrekt vannbehandling av tilgangsvannet til et RO-anlegg er en absolutt betingelse for vedvarende problemfri drift. Forbehandlingen skal forhindre tilstopping av membranene med kalksalter og mekaniske urenheter. Bløtgjøring fjerner de kalksalter som kan tilstoppe membranene. Et patronfilter kan fjerne de mekaniske urenheter og inneholder vannet fritt klor, kan dette fjernes i et kullfilter. Det kan velges mellom følgende muligheter for forbehandling:

 • 1-tankanlegg til bløtgjøring.
 • 2-tankanlegg til bløtgjøring, parallell drift.
 • 2-tank anlegg med kombinert fylling til bløtgjøring og fjerning av fritt klor, parallell drift.

 

Les mer 

 

Links