Reduserer innholdet av karbondioksid og oksygen i kjelevann uten bruk av kjemikalier ved bruk av membranavgasser

Membranavgasser anvendes til reduksjon av oppløste gasser i vand


Membranavgasning (MDU = Membrane Degassing Unit) er en effektiv og plassbesparende teknologi til reduksjon av karbondioksid- og oksygeninnhold i vann. Teknologien er miljøvennlig, krever ingen kjemi og ingen vedlikeholde.

Mange industrielle prosesser - for eksempel drift av dampkjele, kjelespevann til høytrykksdampturbiner og hele den farmasøytiske bransje - stiller høye krav til renhetsgrad i det behandlede vann. I stigende grad anvendes membranavgasser som standardløsning til reduksjon av CO2 
(til optimering av drift f.eks. EDI anlegg) og O2 (minimering av korrosjon, øke levetid på kjeleanlegg, reduksjon av driftsomkostninger og eliminering av kjemikalier til pH justering).

Hovedfordelene ved valg av membranavgassing:

  • Kjemikaliefri.
  • Plassbesparende.
  • Lave installasjonsomkostninger.
  • Modulbasert design som gir stor grad av fleksibilitet både i forbindelse med  dimensjonering og i forbindelse med eventuelle fremtidige utvidelseskrav og/eller strengere prosesskrav. 

    EUROWATER tilby membranavgasser både som standard add-on kits og som individuelle løsninger.

 
Standard add-on kits til reduksjon av karbondioksid


Add-on kits til reduksjon av karbondioksid (CO2)

Reduksjon av karbondioksid etter omvendt osmose-anlegg (RO-anlegg) og før et EDI-anlegg (eller mixed-bed-anlegg)  minsker bruken av kjemikalier og optimerer driften av EDI-anlegget. Et lavt CO2 innhold forbedrer dessuten kiselsyre-fjerning i EDI-anlegget og resultatet er en høyere vannkvalitet. Målet med membranavgassing er å redusere innholdet av karbondioksid før EDI-anlegget til under 5ppm.

Add-on kits tilbys som standard til et bredt utvalg av RO-anlegg fra EUROWATER - både til nye anlEGg og til montasje på eksisterende anlegg.

 
Individuel løsning med MDU monteret på større RO-anlegg


Individuelle løsninger

Bilde viser en individuell løsning til reduksjon av karbondioksid etter RO og før EDI. På et større RO-anlegg er det montert to membranavgassere. Resultatet er optimal drift av EDI-anlegget og lavere kiselsyreinnhold i det behandlede vann, som anvendes til kjelespevann til høytrykksdampturbin i forbindelse med el-produksjon på kraftvarmeverk. 

EUROWATER tilby å designe og levere individuelle løsninger med membranavgasser til reduksjon av karbondioksid- og oksygeninnhold. 

Se flere individuelle løsninger her på siden...

 
Individuel løsning til reduksjon av oksygen i kjelespevann


Reduksjon av oksygen (O2) i kjelespevann

Membranavgasser til fjerning av oksygeninnholdet til under 20 ppb. Det behandlede vann anvendes som kjelespevann iht. DS/EN 12952-12. Komplett rammemontert løsning med styring og vacuumpumpe. Nitrogen anvendes som strippergass. Både filterhus og rørsystem er utført i syrefast rustfritt stål AISI 316.

 
Individuel løsning til reduksjon av karbondioksid uten bruk av kjemikalier


COreduksjon uten bruk av kjemi til pH-justering

En løsning med en mebranavgasser betyr en miljøvennlig løsning uten bruk av kjemikalier. Kunden har valgt et komplett kjemikaliefri vannbehandling. Alle øvrige behandlingstrinn, bløtgøring, demineralisering og totalavsaltning, skjer ved hjelp av kjemikaliefri vannbehandlingsteknologier (ionbytter, RO og EDI).

 
Individuel løsning til reduksjon av oksygen i farmasøytiskproduksjon


Oksygenfjerning i farmasøytisk produksjon

Anvendelsen er reduksjon av oksygeninnholdet i en kaldtvannssløyfe. Driftsformen er en kombinasjon av bruk av vacuumpumpe og nitrogen som strippergass. Membranavgasseren er i sanitært design. Det er bla. mulig å foreta Clean-In-Place (CIP) med bruk av varmt vann, hvilket er en forutsetning for high purity water (HPW) i henhold til United States Pharmacopeia (USP) og European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). 

 
Membranavlufter - klikk for flere detajler


Hvordan virker den?

Membranavgasseren anvender en særlig og patentert fibermembran til reduksjon av oppløste gasser som, karbondioksid og oksygen i vann. Klikk på bilde for å se hvordan membranavgasseren er oppbygget. Vann strømmer over yttersiden av membranet, mens en strippergass eller vacuum eller begge i kombinasjon bringes til innersiden av membranet. De oppløste gasser i vannet trenger igjennom membranet og kan fjernes ved vacuum og/eller strippergass, når det oppretholdes et høyere trykk i vannstrømmen enn i forhold til trykket i gasstrømmen.

Les også

 

 

Links