Mixed bed anlegg

Mixed bed anlegg.

Mixed bed anlegg anvendes til finpolering av demineralisert vann som er fremstilt i et automatisk tosøyle anlegg eller et omvendt osmoseanlegg. Anlegget kan også anvendes til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann av høy kvalitet direkte fra vannverksvann. Anleggene markedsføres også i en utgave hvor regenerasjonen utføres manuelt.

Mixed bed anlegg anvendes til finpolering i høyteknologiske vanninstallasjoner f.eks. farmasøytisk- og elektronikkindustri, sykehus, kraftverk samt til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann fra vannverksvann. Ved å behandle demineralisert vann med lavt kullsyreinnhold kan det oppnås en ledningsevne lavere end 0,1 µS/cm ved 10°C

Anleggsbeskrivelse
Ytelse: Opp til 50 m³/h. Anlegget inneholder en blanding av kation- og anionionebyttere som regenereres med henholdsvis saltsyre og natronlut. Styringspanelet gir mulighet for valg mellom tids-, mengde- eller kvalitetsstyring. Ønskes kontinuerlig drift, kan to mixed bed anlegg styres så det ene alltid er i drift.

Les mer

 

Links