Nanofiltreringsanlegg

Nanofiltrering anvendes typisk til behandling av drikkevann og industrielt prosessvann fra råvannskilder som grunnvann eller overflatevann.

Drikkevann
Reduksjon av organisk materiale, farge- og humus, sulfat, klorid og fluor, bakterie og virus.

Delvis bløtgjøring uten bruk av regenerasjonskjemikalier.

Industrielt prosessvann
Delvis bløtgjøring samt reduksjon av farge- og humusstoffer fra overflatevann innen for f.eks. jern- & metallindustrien og papirfabrikker.

Nanofiltrering eller omvendt osmose?
Omvendt osmose anvendes typisk til avsaltning av vann da metoden filtreringsmessig er den som rammer bredest – se diagram. Nanofiltrering anvendes derimot til målrettet å redusere uønskede bestanddeler både helt eller delvis. Til forskjell fra omvendt osmose anvendes det ved nanofiltrering et lavere trykk, typisk under 7 bar hvilket gir et lavere energiforbruk sammenlignet med et omvendt osmose anlegg med samme ytelse.

Nanofilteranlegg type 03-24 for 24 m3/h.

Et nanofiltreringsanlegg bør også velges frem for et omvendt osmose anlegg, hvis det ønskes en vis hardhet, da en eventuell totalavsaltning vil gjøre vannet aggressivt og medføre ulemper med korrosjon i forsyningsnettet.

Kundespesifikke løsninger
EUROWATER tilbyr et bredt program av fullautomatiske nanofiltreringsanlegg – basert på våre velkjente moduloppbygde standardsystem. Disse muliggjør sammensetning av en optimal kundespesifikk løsning.

Teknikken bak
Nanofiltrering er en membranteknologi som i sin virkemåte og anleggskonstruksjon minner mye om omvendt osmose. En nanofiltreringsmembran tilbakeholder primært divalente ioner og større molekyler. Et nanofiltreringsanlegg plasserer sig filtreringsmessig mellom omvendt osmose og ultrafiltrering – se skisse.

Forstørr ved å klikke på bilde

Les mer

 

Links