Omvendt osmose (RO) anlegg

Anlegg av denne type brukes til fremstilling av avsaltet vann uten bruk av saltsyre og lut. De anvendes bl.a. på kjelesentraler, fjernvarmeverk, sykehus, dialysesentraler og laboratorier, til prosessvann i medisinalindustrien og den kjemiske industri samt i forbindelse med luftbefuktningsanlegg. RO-anlegg fjerner pyrogener samt bakterier og gir ingen avløpsproblemer, fjerner opp til 90% av organiske stoffer og tilbakeholder 98-99% av vannets salter.

Fordeler
Oppbevaring og håndtering av syre og lut unngås. Anleggene er yterst plassbesparende på grunn av det kompakte design. Anleggene er av høy kvalitet, krever minimalt vedlikehold og driftssikkerheten er meget høy.

RO anlegg type C3-9

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardmoduler: 50 l/h - 60 m³/h. RO- anlegg fremstilles i standardserier eller spesialdesignes etter behov. Anleggene består av utvalgte komponenter av høy kvalitet. De er fullautomatiske med elektronisk kvalitetsovervåkning.

Spesialdesignede anlegg
Der er mange muligheter for kundespesifikke løsninger. Stort sett samtlige parametre og komponenter kan varieres og kombineres. Vi har bl.a. stor erfaring med å utføre RO- rørsystemer i en lang rekke materialer, som PP, PE, PVDF og rustfritt stål. Også fundament og ramme kan leveres i rustfritt stål.

RO anlegg med rørsystem I syrefast stål.
 

RO A1
Ytelse: Opp til 180 l/h.

Loddrett stående trykkrør i PVC. 2½" membraner. Vegg- og gulvmodell. Sentrifugalpumpe, forfilter 1 µ, styringspanel med ledningsevnemåler og automatisk kvalitetskontroll samt mengdemålere i PVC.

 

CU:RO - kompaktanlegg
Ytelse: Opp til 2 m³/h.

Komplett RO system med forbehandling (kullfiltrering og/eller bløtgjøring).
Hurtig og sikker installasjon på grunn av montasje på fundament med alle interne rør og el forbindelser utført. Se mere under "Kompaktanlegg med forbehandling".

 

RO B1
Ytelse: Opp til 2,4 m³/h.

Loddrett stående trykkrør i rustfritt stål. 4" membraner. Regulerbar sirkulasjon, sentrifugalpumpe i rustfritt stål, forfilter 1 µ, styringspanel med ledningsevnemåler og automatisk kvalitetskontroll, mengdemålere i PVC og kvalitetsskylleventil.

 

RO B2
Ytelse: Opp til 9,6 m³/h.

Vannrett liggende trykkrør i rustfritt stål. 4" membraner. Sentrifugalpumpe i rustfritt stål, forfilter 1 µ, styringspanel med ledningsevnemåler og automatisk kvalitetskontroll, mengdemålere i PVC og kvalitetsskylleventil.

 

RO C3
Ytelse: Opp til 35 m³/h.

Vannrett liggende trykkrør i stål belagt med polyetylen. 8" membraner. Sentrifugalpumpe i rustfritt stål, forfilter 1 µ, styringspanel med ledningsevnemåler og automatisk kvalitetskontroll, mengdemålere i PVC og kvalitetsskylleventil.

 

RO C4
Ytelse: Opp til 60 m3;/h.

Vannrett liggende trykkrør i stål belagt med polyetylen. 8" membraner. Sentrifugalpumpe i rustfritt stål, forfilter 1 µ, styringspanel med ledningsevnemåler og automatisk kvalitetskontroll, mengdemålere i PVC og kvalitetsskylleventil. Anleggene konstrueres etter den individuelle oppgave.

Les mer

 

Links